Nyheter

– Fullt mulig å kutte klimagassutslipp med mer enn 85 prosent

Algereaktorer er en del av løsningen på verdens klimakrise.
Illustrasjon: Prosjektlab

Publiseringsdato: 5. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

I en ny rapport viser Bellona hvordan klimakrisen kan løses. – Global oppvarming er en enorm utfordring. Men den er ikke uoverkommelig, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Verdens klimagassutslipp kan bli 85 prosent lavere i 2050 enn i dag, viser Bellonas nye rapport ”The Bellona Scenario: How to combat global warming”. Rapporten viser hvordan klimaendringene kan løses ved hjelp av teknologi som i hovedsak finnes allerede i dag. Les rapporten her.

– Løsningene eksisterer allerede, det vi trenger er et nasjonalt, regionalt og globalt politisk lederskap som sørger for at løsningene blir tatt i bruk, sier Frederic Hauge, leder i Miljøstiftelsen Bellona.

Løsninger på klimakrisen

Bellona-scenarioet tar for seg sju punkter for å endre den globale oppvarmingen (tall i parentes viser hvor mye hvert enkelt punkt bidrar til utslippskutt):

[picture1 right]

  • Livsstilsendring: Endre forbrukeratferd med hjelp av utslippsbasert prising av varer og tjenester, bevisstgjøring, og offentlig og markedsbaserte initiativer. (10 %)
  • Effektivisering: Effektivisere industrielle prosesser og hele energikjeden, fra produksjon av energi til sluttbrukerleddet; fra kraftverkene, bilene, husene til transport av energi.(24 %)
  • Fornybar energi: Erstatte fossil energi med fornybar i kraftprodusksjon, transport, industri og bygninger. De viktigste kildene er sol-, bio- og vindenergi. (13 %). Effekt av Carbon negativ (se nedenfor) kommer i tillegg.
  • CO2-håndtering: Fange CO2 fra kraftverk og industri for å lagre det permanent i geologiske formasjoner. (13 %). Effekt av Carbon negativ (se nedenfor) kommer i tillegg.
  • Carbon negativ: Absorber karbon fra atmosfæren ved å dyrke moderne biomasse (bl.a. alger) på ikke-dyrket jord, og bruke det i kraftstasjoner med CO2-håndtering. (18 %)
  • Reduksjon av andre drivhusgasser enn CO2: Redusere utslipp av metan (CH4), Nitrogenoksid (N2O) og andre gasser fra avfall, industri og jordbruk. (11 prosent)
  • Skogsforvaltning: Bedre skogsforvaltning for å styrke skogens rolle som naturlig CO2-opptak. (11 prosent)

Samlet vil disse tiltakene redusere klimagassutslippene med rundt 85 prosent innen 2050 i forhold til dagens utslipp. Uten alle disse tiltakene, øker klimagassutslippene med 80 prosent fram til 2050.

Klimakonferanse

Frederic Hauge presenterte Bellona-scenariet torsdag 6. juni, under den internasjonale klimakonferansen Climate Conferense 08 (CC8) i Sarpsborg.

Klimakonferansen er et samarbeid mellom Bellona, Hafslund og organisasjonen av tidligere statsledere, Club de Madrid, og samler rundt 100 mennesker med stor innflytelse i klimaspørsmål. En av hovedtalerne er Lord Nicolas Stern, tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, som har fått mye oppmerksomhet for sine analyser av kostnader knyttet til klimaendringer.

Innspill til klimatoppmøtet i København 2009

Når verdens ledere samles på FNs klimakonferanse i København i 2009, mener Bellona på bakgrunn av denne rapporten at de må:

  • Forplikte seg til å redusere verdens klimagassutslipp med minst 85 prosent innen år 2050, og lager en plan for å nå dette målet.
  • Øke radikalt offentlig finansiering for utvikling og demokratisering av ny, klimavennlig teknologi.
  • Endre markedsvilkår for å gjøre det finansielt attraktivt å beskytte klima.