Nyheter

Finanskrisen gir nye muligheter

Bellona har vært med på arbeidet med å sikre finansiering av de første demonstrasjonsprosjektene for CO2-håndtering i Europa.
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 27. oktober, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

FN har lansert et initiativ kalt ”Global Green New Deal”. Samtidig har Deutsche Bank lagt fram en rapport som anbefaler økt satsing på grønne investeringer. Bellona mener det er store muligheter for at den økonomiske krisen vil hjelpe fram klimatiltak.

Bellona har lenge vært opptatt av at klimatiltak ikke bør sees på som problemer, men muligheter. Nå kan den internasjonale økonomiske krisen bidra til at dette blir ekstra tydelig i tiden som kommer.

– Mange investorer, banker og andre selskaper ser nå mulighetene i grønne investeringer. Det er betimelig, og veldig positivt, sier internasjonal rådgiver i Bellona, Svend Søyland.

– Vi har stor tro på at neste generasjons investorer vil legge betydelig vekt på klimaeffekten av aktiviteten til selskapene de investerer i.

Løsningen på mye

For å møte den økonomiske krisen på 30-tallet, gjennomførte USAs president Franklin D. Roosevelt en reformpolitikk som ble kalt ”New Deal”.

FN har nå tatt initiativ til å møte den økonomiske krisen verden opplever i dag med ”Global Green New Deal”.

”Global Green New Deal” er ment som en løsning på en rekke store utfordringer. Målet er å skape millioner av nye, varige arbeidsplasser, bekjempe fattigdom, bekjempe klimatrusselen og redde verdensøkonomien.

Konkrete råd

Pavan Sukhdev, adm. dir. i Deutsche Banks Global Markets Centre i India, skal lede arbeidet med det nye initiativet i FNs miljøprogram. Hans team skal i løpet av de neste 18 til 24 månedene utarbeide konkrete råd til myndigheter i Nord og Sør.

– Vi vil lage en verktøykasse for hvordan de nødvendige endringer kan gjennomføres for å styre utviklingen i retning av grønn økonomi og ny vekst, sier Sukhdev til Dagens Næringsliv.

Tror på suksess

Deutsche Bank, hvor Sukhdev kommer fra, lanserte i forrige uke en større rapport med navnet ”Investing in Climate Change 2009. Necessity and opportunity in turbulent times”.

I denne rapporten gjør den tyske storbanken det klart at grønne investeringer vil være det nye satsningsområdet som vil gjøre det bedre enn resten av markedet. Banken anbefaler derfor investorer å satse grønt.

Deutsche Bank viser til at klimatrusselen gjør det nødvendig for regjeringene i verden å satse tungt på tiltak for å redusere klimagassutslipp og for å forberede sine land på klimaendringer.

Klimakrisen langt verre

Den anerkjente klimaøkonomen Nicholas Stern har nylig skrevet en kronikk i The Guardian der han skriver at de nedgangstidene vi opplever nå byr på en anledning til å bygge en framtid med minimale utslipp av klimagasser.

Stern sier at klimatrusselen er mange ganger mer alvorlig enn den finanskrisen vi opplever akkurat nå. I Stern-rapporten han la fram i 2006, slo han fast at klimakrisen vil gi langt større økonomisk nedgang enn den vi så under depresjonen på 30-tallet eller under verdenskrigene – hvis man ikke setter inn klimatiltak.

– Vi må lære av det som har skjedd, og gjøre noe når vi ser risikoen, sier Stern i et intervju med Reuters.

Stjerneinvestor på web-TV

Bellona arrangerte i august et seminar i Stavanger kalt «How to combat global warming – is there a role for the oil and gas industry in the future of energy?».

Her kan du se videoopptak seminaret, med foredrag av blant andre stjerneinvestoren Lois Quam, som snakket om de store utsiktene for grønne investeringer.