Nyheter

Pris til «kumøkk-anlegg»

E-co stipend (Ingress image)

Publiseringsdato: 2. oktober, 2008

Skrevet av: 3912

13-15 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra landbruket, både CO2 og den enda mer aggressive klimagassen metan, fra husdyrgjødsel. Likevel hadde landbruket ingen bidrag i klimameldingen.

– Det veldig gledelig å dele ut denne prisen til noen som ønsker å løse et problem som er veldig underkommunisert. Vi må gjøre noe med utslipp fra landbruket, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Nyttig bruk av kumøkk

Hovedproblemet i landbruket i dag er sløsing av ressurser, i tillegg til klimautfordringene. Årets prisvinnende oppfinnelse tar tak i begge disse utfordringene, samtidig som den lager ny energi.

I ThermoConverteren separeres først gjødselen. Den aggressive klimagassen metan skilles ut, og brukes til å varme opp vann til damp, som til slutt driver en vannturbin og skaper ny energi. Avfallet fra bio-gassanlegget kan brukes til å gjødsle, for eksempel dyrking av alger.

– Bio-energi er skikkelig i vinden nå, så det er morsomt å dele ut denne prisen. Dette er en snedig måte å utnytte bio-avfall på. Det hindrer forurensing, det skaper ny energi, og det utnytter avfall, sier Hans Erik Horn, adm.dir i E-CO Energi.

Anlegget kan brukes i både liten og stor målestokk.

100.000 kroner

Prisen er et stipend på 100.000 kroner. Pengene skal gå til å bygge en demonstrator.

Bellona har sittet i juryen, og Holm delte ut stipendet på Bellonas stand på det første årlige skandinaviske forum for fornybar energi, Scan-REF, på Lillestrøm torsdag 2. oktober.

Prisen deles i år ut for fjerde gang. Søknadsfrist for neste års ren-energi-stipend er 1. mars 2009.