Nyheter

Norsk oppfinnelse kan gi klimagevinst

Torfinn Johnsen (Foto: Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 14. november, 2008

Skrevet av: Aage Stangeland

Oppfinner Torfinn Johnsen har med sin biomembran en mulig løsning på klimautfordringen. Nye testresultater viser at det er fullt mulig å redusere jordens varmeopptak, og dermed redusere den globale oppvarmingen.

Johnsen har nå inngått avtaler med kommersielle aktører som gjør det mulig å starte med testing av biomembranen i stor skala.

– Dette er så oppløftende at jeg får frysninger på ryggen selv om jeg befinner meg i stekende sol i Sahara, sier Johnsen i en kommentar til Bellona Web.

Bellonas rådgiver Aage Stangeland mener resultatene er svært interessante.

– Klimautfordringen er så alvorlig at vi ønsker alle gode løsninger velkommen. I tillegg til energieffektivisering, mer fornybar energi og CO2-håndtering kan biomembran bli en viktig strategi i kampen for å begrense den globale oppvarmingen, sier Stangeland.

Oppløftende testresultater

Johnsen befinner seg nå i Afrika hvor membranen testes i Sahara. Her reflekteres vanligvis kun 17 prosent av den stråling som kommer fra solen – de gjenværende 83 prosent absorberes og fører til oppvarming.

Etter at Johnsen har smurt sin biomembran på bakken viser resultatene at hele 87 prosent av strålingen reflekteres. Dette reduserer oppvarmingen betraktelig.

Uten biomembran er overflatetemperaturen 26 grader Celsius, og med membranen er temperaturen 11 grader Celsius.

Satellittmålinger

Johnsen samarbeider med Cicero, senter for klimaforskning, som skal bruke sattelittmålinger for å kvalitetssikre de målinger som er gjort på bakkenivå. Johnsen venter nå i spenning på Ciceros målinger, og håper dette vil bekrefte de foreløpige resultatene.

Flere nytteeffekter

Oppfinner Torfinn Johnsen vant i fjor en anerkjent innovasjonspris for sin biomembran som kan bidra til å både løse klimautfordringen og samtidig øke verdens matproduksjon.

Med bruk av biomembranen kan det også skapes bedre grunnlag for plantevekst, noe som kan gi økt matproduksjon i ørkenområder. I tillegg reflekteres mer av sol-innstrålingen, noe som reduserer den globale oppvarmingen.

Hva er biomenbran?

Biomembranen til Johnsen består av 3 prosent biologisk materiale oppløst i 97 prosent vann. Innholdet i det biologiske materialet er en godt bevart bedriftshemmelighet.

Biomembranen er et flytende produkt som påføres jordsmonnet. Den kan holde på vann, og gir dermed mindre fordamping og mer fuktighet i jordsmonnet, noe som vil ha positiv effekt for vekst av planter. I tillegg kan biomembranen endre betingelsene for absorpsjon og refleksjon av varmestråling.

Du kan lese mer om mebraner hos Wikipedia
.