Nyheter

TU avslører ingenting

Marius Holm tilbakeviser kritikken mot Bellonas faglige arbeid.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 26. februar, 2009

Skrevet av: Marius Holm

”Eksperter avslører Bellona” heter Teknisk Ukeblads (TU) oppslag om Bellona i dag. TU har imidlertid ikke avslørt noen ting, bare funnet fram til eksempler på uenighet mellom Bellona og andre aktører, skriver Bellonas nestleder Marius Holm.

”Eksperter avslører Bellona”, slår TU fast i sitt store oppslag om Bellonas faglige arbeid i dag. Overskriften kan gi leserne inntrykk av at uavhengige eksperter har gransket Bellonas rapporter og funnet store feil. Det finnes ikke dekning for denne overskriften i selve artikkelen. ”Avsløringen” begrenser seg til faglig uenighet mellom Bellona på den ene siden, og aktører med klare egeninteresser på den andre siden.

Oljeindustriens landsforening (OLF), atomforkjemper Per Hoff og oppdragsanalytiker Eivind Magnus i Econ er selvfølgelig meningsberettigede, men å framstille dem som nøytrale eksperter er et pussig valg fra TUs side. Disse kildene får komme med påstander om at Bellona selektivt har brukt tall og fakta til å passe sine konklusjoner, mens de selv fremhever sin egen forståelse av virkeligheten.

”Bellona er nok som alle oss andre. Vi ser best de fakta vi vil se” skriver TU-redaktør Tommy Rudihagen i en oppfølgende kommentar. Selv har TU oversett sentrale fakta i sitt eget oppslag, for eksempel fakta i debatten om bruk av CO2 til meroljeutvinning. Ifølge ”eksperter Teknisk Ukeblad har snakket med, ble teorien om CO2 for økt utvinning i Norge tidlig skrinlagt”. Videre skriver TU at Bellona i 2005 burde ha visst at ”bruk av CO2 for å øke utvinningen totalt sett et håpløst kostbart og lite effektivt tiltak på norsk sokkel”.

Her kunne TU lest Oljedirektoratets rapport, som fire måneder før Bellonas rapport slo fast at det tekniske potensialet for meroljeutvinning med CO2-injeksjon var i samme størrelsesorden som det Bellona la til grunn i sin rapport. Ved å forhøre seg med flere kilder, kunne TU funnet ut at det finnes flere aktører som fortsatt har tro på bruk av CO2 til EOR, og at Bellona ikke har vært alene om å se potensialet her.

Teknisk Ukeblad har arbeidet med oppslaget om Bellona i flere uker. Både skriftlig og muntlig har avisens journalister mottatt bakgrunnsstoff fra Bellona som viser hvorfor flere av påstandene fra TUs kilder ikke er ”avsløringer”, men heller misforståelser eller faglig uenighet om hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for forskjellige regnestykker.

I sin kommentar ytrer Rudihagen et ønske om at medier bør ha et kritisk blikk på sine kilder, inkludert Bellona. Her har han vår fulle tilslutning. Vi ønsker også en debatt om faglig uenighet velkommen, men premisset for en slik debatt bør være etterrettelighet.