Nyheter

Husk innspill til Bellonas klimaplan

Tone Knudsen
(Foto: Jo Straube)

Publiseringsdato: 19. juni, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Fristen for å komme med innspill til Bellonas klimaplan er 1. juli. Allerede er det kommet mange gode innspill, og prosjektleder Tone Knudsen håper det kommer flere.

Bellona mener at klima må være høstens viktigste valgkampsak, og har derfor laget sin egen sektorvise klimaplan som viser hvordan Norge kan bli klimanøytralt i 2020, et nullutslippssamfunn i 2040 og karbonnegativt i 2050, og dermed fjerne mer CO2 enn vi slipper ut.

Stor interesse

Så langt har privatpersoner, næringsliv, forskning, myndigheter og politikere levert en rekke gode og solide innspill til Bellonas klimaplan som ble presentert 6. mai i år.

– Innspillene som allerede er kommet vitner om et høyt engasjement og stor interesse rundt Norges klima og energipolitikk, sier Tone Knudsen, som ser frem til å motta flere innspill.

Fristen var opprinnelig satt til 15. juni, men er nå flyttet til 1. juli for å legge til rette for flere innspill. Du kan sende dine innspill til klimaplan@bellona.no. En ny utgave av klimaplanen vil komme i august etter at alle innspillene er gått gjennom.

Alle sektorer inkludert

Den opprinnelige planen har sett på hvordan utslippene kan kuttes i alle sektorer og hvilke virkemidler som må til for å oppnå dette.

Klimaplanen er utformet som en stortingsmelding for å understreke at dette er en gavepakke til storting og regjering, som med denne kan sette i gang arbeidet med å redusere Norges klimagassutslipp. Bellonas klimaplan er et svar på SFTs klimakur.

Send dine innspill til Bellonas klimaplan