Nyheter

Klimaet tar liv

(Foto: Global Humanitarian Forum)

Publiseringsdato: 2. juni, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Martin Frick fra Global Humanitarian Forum kommer til CC9-konferansen. Organisasjonen ga nylig ut en rapport som anslår at 300 000 mennesker dør hvert år som følge av klimaendringer.

Martin Frick skal delta på konferansen torsdag og fredag, og kommer også til å fortelle om resultatene i rapporten.

Global Humanitarian Forum er en organisasjon ledet av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan. I rapporten de ga ut sist fredag fastslår de at menneskeskapte klimaendringer, hovedsakelig i form av økt oversvømmelse og tørke, øker de globale dødsfallene med 300 000 per år på grunn av sykdommer inkludert feilernæring, kolera, malaria og varmerelaterte lidelser. Klimaendringene gir også 125 milliarder i økonomiske tap hvert år.

Mange liv påvirket

I tillegg til dødsfallene, sier rapporten at livene til 325 millioner mennesker, hovedsakelig i fattige land, i stor grad er påvirket av klimaendringene. De anslår at tallet vil dobles innen 2030.

Rapporten fikk ved fremleggelsen kritikk fra ulikt hold, blant annet fordi noen mener det er vitenskapelig umulig å skille tallene på døde på grunn av klimaendringer og resultat av økende befolkningsvekst.

Tallene et anslag

Men Søren Peter Andreasen, samfunnsviter ved Dalberg Global Development Partners, som overvåket skrivingen av rapporten, forsvarer den og sier at det er åpenbart at tallene er et grovt anslag.

Rapporten er myntet på verdens ledere som i desember skal forhandle frem en ny klimaavtale i København.