Nyheter

Behersket pessimist for København

(foto: Annicken Vargel/Bellona)

Publiseringsdato: 30. september, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Det var behersket pessimisme hos Göran Persson på Zero-konferansen i går. - Vi har en drøm, ikke et mareritt, sa Göran Persson i sin tale.

550 deltakere var mandag og tirsdag samlet på Zero-konferansen på Gardermoen utenfor Oslo, for å høre foredrag om klimaendringene. Sveriges tidligere statsminister Göran Persson minnet tilhørerne om Norges særlige ansvar.

– Norge er ett vakkert land. Det er det rikeste og sunneste landet i verden. Det finnes vel ingen som ikke ville ha byttet med dere. Men glem ikke at denne rikdommen bygger på olje og gassressurser. Og derav følger ett enormt ansvar, sa Persson.

Med referanse til den videre utviklingen for klimaet, sa han:

– King sa ikke "I have a nightmare"- han sa "I have a dream". Og jeg er behersket pessimist foran Københavntoppmøtet, sa Göran Persson


Lord Stern vil være konkret

Blant de andre foredragsholderne var lord Nicholas Stern, Jonathan Lash, Jens Ulltveit-Moe, Åslaug Haga og Jørgen Randers.

Lord Nicholas Stern la vekt på viktigheten av å være konkret når man snakker om klimaendringene. Han vil bort fra prosentregning, som er enklere å diskutere og vri seg unna – og heller snakke om tonn.

 

bodytextimage_zero-stern.jpg Photo: (foto: Annicken Vargel/Bellona)

– Problemet med bruk av prosent som mål for klimakutt, er at det skaper usikkerhet rundt tidsaspektet. Prosentkutt i forhold til hva, og ikke minst når, sa Stern.
Kutter i tonn
I stedet tallfester Stern de nødvendige kuttene i gigatonn.

– Vi må være konkrete, ned til detaljene, når vi forteller om hva som vil skje. Hvis vi snakket om en temperaturøkning på fem grader, så betyr det at Sør-Europa blir en ørken. Området fra Bangladesh til Florida vil ligge under vann. Elver vil forandre løp og retning, sa Stern.