Nyheter

– Utfordring å få med folket

Publiseringsdato: 25. mai, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

- Klima var langt nede på lista over hva velgerne var opptatt av under det britiske valget, sa Andrew Pendleton fra Institute for Public Policy Research under sitt foredrag.

Andrew Pendleton er tidligere journalist, ekspert på britisk klimapolitikk og

jobber som Senior Research Fellow hos Institute for Public Policy Research (IPPR) i Storbritannia.

Han holdt et foredrag om hva som skjer med britisk klimapolitikk og hvordan det er forventet at den nye koalisjonsregjeringen vil følge opp.

– Storbritannia har fått sin klimaavtale og politikere er blitt ansvarliggjort for å nå disse målene – så man kan si so far so good. Det gjenstår å se hvordan den nye koalisjonsregjeringen tar over arbeidet, men man har en følelse av at de vil gjøre det – om enn ved bruk av andre virkemidler, sa Pendleton.

Fra snakk til handling

Den store utfordringen i Storbritannia, som mange andre steder, er implementeringen: Å faktisk handle – ikke bare snakke om det.

IPPR har gjennomført en undersøkelse av den britiske befolkningens aksept for klimapolitikk, for å kartlegge hvilke forutsetninger man er avhengig av for at befolkningen skal godta den politikken som er nødvendig.

– Blant alle de temaene velgere var opptatt av da de stemte, så var klima ganske langt ned på listen. Det vil si at vi nå den grønneste regjeringen på lang tid, men mandatet fra folket til å gjennomføre store endringer, er ikke sterkt. Det vi fant ut i undersøkelsen vår, er at rettferdighet kommer til å bli et kritisk punkt, at folk oppfatter økte utgifter som rettferdige og riktig fordelt.

– Det har ennå ikke kommet så mange tabloide overskrifter om hva klimatiltakene vil koste oss, men det vil komme, sa Pendleton.