Nyheter

Bergen kan redusere strømforbruket med 29 prosent

TravelEden

Publiseringsdato: 21. januar, 2011

Bergen kommune, næringslivsaktører og Bellona lanserer i dag et samarbeid for å rette søkelyset mot smartere energibruk. Rapporten ”Bergen SmartCity” viser at totalt strømforbruk i Bergen kan reduseres med 29 prosent.

Byens husholdninger kan kutte forbruket med så mye som 35 prosent. Det vil vises på strømregningen og være bra for klimautviklingen.

– Skal vi ta ut potensialet som er identifisert i rapporten, må imidlertid alle i Bergen bidra i denne dugnaden, sier byråd Lisbeth Iversen i Bergen kommune.

Marius Holm, nestleder i Bellona, viser til at klimautfordringen krever omstilling for alle.

– Hvis vi skal dekke energibehovene våre uten forurensende fossil energi, må vi redusere forbruket og bruke energien smartere. For å nå målet må alle steiner snus. Her må alle gjøre sin del av jobben, land, byer, kommuner, bedrifter og privatpersoner, og som en bonus kan vi få en lavere strømregning i tillegg. Energieffektivisering kan gi viktige bidrag allerede med eksisterende teknologi, sier Holm.

Kan spare 1,3 milliarder med energieffektivisering

Tiltakene i rapporten handler om alt fra etterisolering til mer energieffektiv bruk av varme, lys og ventilasjon. Med en samlet energibruk på 4600 gigawattimer i Bergen, avdekker rapporten et sparepotensial på 29 prosent, tilsvarende1339 gigawattimer. Det er det samme som en tredjedel av årlig kraftproduksjon på gasskraftverket på Kårstø, eller hele energiforbruket til byen Drammen.

Med en kilowattimepris på 1 krone, vil sparepotensialet ha en verdi på drøyt 1,3 milliarder kroner.

– Potensialet for energisparing i Bergen er formidabelt, og det beste av alt er at vi ikke trenger å vente i mange år for å gjøre dette mulig. Vi kan starte med en gang, fordi potensialet kan oppnås ved hjelp av moderne teknologi og løsninger som allerede er tilgjengelig, sier Helge Rysjedal, divisjonsdirektør for Siemens i Bergen.

Stort potensial blant bedrifter og husholdninger

Rapporten avdekker at næringsvirksomhet kan redusere energibruken med 10 prosent ved mer energieffektiv produksjon. For private husholdninger er sparingspotensialet enda større, hele 35 prosent, i følge rapporten.

Privatpersoner kan med enkle tiltak som mer energieffektive husholdningsapparater og automatisk styring av for eksempel innetemperatur og belysning, oppnå svært merkbare strømreduseringer i hjemmene sine.

Lag din egen energiplan
Bergen SmartCity får sin egen nettside, der husholdninger og bedrifter kan registrere seg og få en egen energiplan som viser hvordan de kan spare energi.

Mer informasjon om Bergen SmartCity: www.bergensmartcity.no.

­

Kontaktpersoner:

Marius Holm, nestleder i Bellona, 95721632, marius.holm@bellona.no

Lisbeth Iversen, byråd, Bergen kommune, 9201 4606, Lisbeth.Iversen@bergen.kommune.no

Eva Britt Isager, klimasjef, Bergen kommune, 9450 2804, Eva.Isager@bergen.kommune.no

Helge Rysjedal, Plassjef for Siemens i Bergen, 93027774, helge.rysjedal@siemens.com