Nyheter

HISTORISK ARTIKKELDATABASE – KLIMAMELDINGEN 2012

Bellona

Publiseringsdato: 25. april, 2012

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Her er linker til Bellonas tidligere arbeid, relatert til den nye Klimameldingen. Nederst i saken finner man også eksterne linker.

BELLONAS HELHETLIGE KLIMAPLAN (2009):

Bellona laget i 2009 vår egen sektorvise klimaplan som viser hvordan Norge kan bli klimanøytralt i 2020, et nullutslippssamfunn i 2040 og karbonnegativt i 2050, og dermed fjerne mer CO2 enn vi slipper ut:
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2009/Rapport_Norges_Helhetlige_Klimaplan
http://www.bellona.no/artikler/artikler_2009/Bellonas_klimaplan

HISTORISKE ARTIKKELDATABASE OM SEKTORVISE TILTAK

Elektrifisering:
http://www.bellona.no/subjects/Elektrifisering%20av%20plattformer
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2012/nettmelding
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2011/Hoeringsuttalelse%20Konsekvensutredning%20Planer%20Ekofisk%20og%20Eldfisk
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2011/40_nye_aar
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2010/klimakur_el_ccs
http://www.bellona.no/rapporter/Elektrifiserin_av_Sokkelen/Elektrifiserin_av%20_sokkelen
http://www.bellona.no/factsheets/Elektrifisering_av_sokkelen

Transport/Samferdsel:
http://www.bellona.no/subjects/1138833743.17

 

bodytextimage_TeslaBRY3814-1..JPG Photo: Knut Bry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El-biler:
http://www.bellona.no/subjects/El-biler

Skipsfart:
http://www.bellona.no/subjects/1138833472.69

EUs Energi- og Klimaarbeid i et 2050-perspektiv – EU Energy Roadmap 2050 (desember 2011):
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2011/Energiveikart151211 

 

Andre artikkler relatert til Klimameldingen:

St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-34-2006-2007-.html?id=473411

Klimaforliket på Stortinget (2008):

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2008/en-merkedag-for-klimapolitikken.html?id=496891

Opposisjonens felles posisjon til klimaforliket i 2007:

http://bellona.no/filearchive/fil_klima.pdf

Klimakur-utredningen:

http://www.klimakur.no/

Klif sammenligner sektorvise klimamål med fremskrivninger:

http://www.klif.no/nyheter/brev/utslippsframskrivninger_md081210.pdf

Riksrevisjonens slakt av norsk klimapolitikk:

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/klima.aspx