Nyheter

Klimatiltak i industrien

Publiseringsdato: 25. april, 2012

Bellona er glade for at det opprettes et teknologifond for industrien, men mener planene er for lite konkretiserte. – Regjeringen burde fulgt opp med klare lovnader om nye milliarder i 2014 og 2015, sier Sindre Østby Stub.

Utslippene fra industrisektoren har falt med 37 prosent siden 1990-nivå og industrien er den neste største forurenseren etter petroleumssektoren. Om lag 1/3 av dette utslippet stammer fra forbrenning av fossil energi, mens resten kommer fra industriprosesser. Det finnes en rekke tiltak for å fortsette å redusere disse utslippene.

I klimameldingen kommer det frem at regjeringen oppretter et teknologifond for industrien, og at det legges til Enova. Fem milliarder kroner loves i statsbudsjettet for neste år, og målet er at fondet skal inneholde 25 milliarder innen 2020.

– Det er positivt at regjeringen ser verdien i å starte omstillingen av industrien til et lavutslippssamfunn gjennom å opprette et teknologifond for utslippskutt. Bellona støtter også opp om at fondet legges til Enova. Vi mener likevel planene burde vært mer konkretiserte. Den eneste helt konkrete lovnaden er de fem milliardene i 2013, mens det burde ha kommet lovnader om nye milliarder i de påfølgende årene, sier Sindre Østby Stub, industrirådgiver i Bellona.

Om de resterende 20 milliardene kommer, er opp til dem som vedtar de senere årenes statsbudsjett.

– Dessuten er ikke fondet stort nok til å utløse de kutt som er nødvendig i industrisektoren for å nå klimaforliket. Det mangler visjoner om å nå karbonnegative løsninger. Det er uheldig, siden de vil være nødvendige for å oppfylle 2-gradersmålet. Det er ikke spor av en økt satsing på karbonfangst- og lagring (CCS) i industrien.

Om klimafondet blir realisert på den måten det er lagt fram i dag, er altså usikkert: Det eneste virkelig forpliktende elementet er de fem milliardene som vil komme i statsbudsjettet for 2013. Om de resterende 20 kommer, er opp til dem som vedtar de senere årenes statsbudsjett, sier Østby Stub, og legger til:

– Dessuten vet vi ikke noe sikkert om hvor stor avkastningen på fondet faktisk blir.

I klimameldingen fra 2007 ble det fastsatt et eget sektormål for industrien på 2-4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. På det tidspunktet ble det sagt at de viktigste virkemidlene skulle være frivillige avtaler og et utvidet kvotesystem. Siden da er det gjennomført flere utredinger som viser hvordan utslippskuttene kan gjennomføres. Bellona har samarbeidet med industrien om å opprette et klimatiltaksfond for utslippskutt i industrien.

Bellona mener:

  • Opprettelse av et klimatiltaksfond for industrien basert på CO2-avgiften offshore. Dette vil kunne utløse 2,8 Mt innen 2020
  • 1,2 mill tonn av disse forutsettes utløst gjennom det europeiske kvotesystemet
  • Satsing på CCS i industrien gjennom et teknologiutviklingsfond med hovedvekt på CCS. Fondet vil kunne utløse 1,5 Mt
  • En styrket satsing på Enova gjennom energieffektivisering i industrien og økt fokus på kutte utslipp gjennom bruk av bioenergi. Enova bør i større grad måles på utslippskutt, fremfor kWh
  • CO2-kompensasjon på linje med Europeisk industri

For en utdypning av forslaget, se pdf-filen i menyen til høyre.

Eksterne lenker: 

Klimakurs sektorrapport for industri

Klimakvoteloven, prop 68L