Nyheter

Viktige seiere i klimameldingen

Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 25. april, 2012

Flere svake punkter til tross: Klimameldingen kan ta Norge viktige skritt på veien mot lavutslippssamfunnet. – Det viktigste var å berge målet om at to tredjedeler av kuttene skal tas innenlands og å få opprettet et klimafond for industrien. Vi har stått på dag og natt i årevis, og klimameldingen gir oss flere seiere! sier Frederic Hauge.

Etter flere års utsettelser legges Regjeringens etterlengtede klimamelding frem i dag.

– Det mest gledelige ved meldingen er at målene fra klimaforliket står ved lag, men det mangler fortsatt en konkret oppskrift på hvordan vi skal nå målene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Regjeringens klimamelding inneholder kravet om at to tredjedeler av norske klimaforpliktelser skal kuttes i Norge.

– Dette viser at Regjeringen tar klimautfordringene og rammevilkår for norsk næringsliv på alvor, og det forplikter og motiverer til videre arbeid, sier Hauge.

Han ser også positivt på at meldingen inneholder en økning i CO2-avgift på 200 kroner for olje- og gassindustrien, og utbyggingen av kollektivtrafikk i storbyområdene.

Bellona kjenner til at klimameldingen også foreslår at det skal opprettes et klimafond som skal trappes opp til 25 milliarder kroner. Avkastningen på rundt 1 milliard kroner årlig er sentralt for en omlegging til mer klimariktig industri. Det avhenger imidlertid av at de 25 milliardene settes av raskt, slik at full avkastning kan hentes ut fort.

– Der gledelig at vi ser at påvirkningsarbeidet vårt gir resultater, selv om vi gjerne skulle ønsket at klimafondet var større, sier Frederic Hauge.

En av baktankene bak klimafondet er at det skal kutte motvirke industriflukt, og er noe Bellona har jobbet med i en årrekke.

– Et slikt fond vil forhåpentligvis bidra til å sikre norske industriarbeidsplasser, og skape mer forutsigbarhet, sier Hauge.

De positive punktene til tross: Det gjenstår fortsatt mange viktige spørsmål om hvordan vi skal få kuttet klimagassutslippene nok, og akkurat det må bli det sentrale i klimadiskusjonen i tiden som kommer. Bellona forventer at alle partene i klimaforliket arbeider videre for å nå de viktige målene om utslippskutt.

Bellona har grunn til å tro at vi blant de viktigste manglene i meldingen, finner det faktum at det ikke legges frem konkrete virkemidler for elektrifisering av sokkelen. I tillegg er den svak når det gjelder CO2-håndtering.

Bellona er til stede på pressekonferansen der meldingen legges frem, og vil komme tilbake med flere kommentarer når hele innholdet er kjent.

For kommentarer:

Janne Stene, leder for Renere Energi Norge: 95475122, janne@bellona.no

Magnus Borgen, kommunikasjonssjef: 97728476, magnus@bellona.no