Nyheter

LO-leder godsnakker om klima

Bellonas årskonferanse 2012
Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 24. mai, 2012

Lederen Roar Flåthen lover at LO skal være en pådriver i klimadebatten, at kutt også må tas her hjemme og han skamroser Norges satsing på CCS-anlegget på Mongstad. Han unngår å snakke om hvor store kutt som skal tas her hjemme.

LO-leder Roar Flåthen er invitert til Bellonas årskonferanse for å snakke om norsk klimapolitikk fra den største arbeidstagerorganisasjonen i Norge sitt perspektiv.

Glad for å bli invitert

Flåthen åpner med å si at han er glad for å være her, hvor dette viktige tema står på dagsorden.

– Jeg er ofte enig med Frederic Hauge, men noen ganger uenig også.

Flåthen forsikrer at LO mener at klimaproblematikken er det største problemet vi har.

– Det er nødvendig å ta kutt hjemme, sier Flåthen, men jeg synes at vi ikke kan glemme å tenke på hvordan vi skal  få en bærekraftig vekst ute i den fattige del av verden. Vi skylder dem å få en bærekraftig vekst, og det må skje gjennom tilgang på energi. Her må Norge være en viktig bidragsyter.

– Vi har regnskogsfondet, sier LO-lederen, og vi har også fått på plass teknologioverføring i Energi+. I disse prosjektene må vi være enda mer synlig og bruke enda mer penger. Vi må aldri slippe den internasjonale debatten, ellers er det lite som skjer.

Roar Flåthen er veldig bekymret for at klimakrisen kommer i bakgrunnen for finanskrisen ute.

– Vi må ha et internasjonalt fokus! insisterer han. – Det betyr at vi i Norge også skal være stolte av at vi er fornybarsamfunn nummer en i verden, på grunn av vannkraften. Vi har en kompetanse på det som få andre er forunt. Vi har forsket endel på sol, selv om det er usikkert med REC nå, så har vi uansett en vesentlig kompetanse på fornybar energi.

Forvarer klimameldingen

Flåthen henvendte seg også direkte til Frederic Hauge:

– Når du savner endel i klimameldingen, Frederic, så må vi huske at Norge har satt seg et veldig høyt mål for fornybar energi. Bare Island slår oss der. Men industrien vår må utvikles enda mer. Når det er sagt, vil jeg legge til at Norge er det eneste landet som kan tilby industrien bare fornybar energi!

Norsk Industri og LO samarbeider med el-produsentnene har satt oss sammen og har felles mål. Aluminium er et miljøvennlig produkt som kan gjenvinnes og som erstatter andre materialer. Men vi har ikke brukt en krone på å utvikle energieffektivitet ytterligere. For eksempel må investering Karmøy til.

Månelandingen på Mongstad

– Jeg mener karbonrensingen på Mongstad er et av de viktigste bidraget Norge kan gi. Men det er helt avgjørende å få det til å lønne seg økonomisk! Det er ikke skeptikerne som utvikler samfunnet; det er de som legger penger i potten som former samfunnet! Det er derfor viktig at vi støtter regjeringen i satsingen på Mongstad, der tre ulike teknologier testes ut.

– Prosjektet som Jens Stoltenberg har kalt målelandingen blir latterliggjort av Dagens Næringsliv og andre. Men hvordan hadde verden sett ut hvis ingen turte å satse? Da hadde vi ikke vært der vi er i dag. Vi må bare stå på!

Jeg håper det kommer mange andre slike anlegg internasjonalt, så EU må sette igang sine pilotanlegg slik de har sagt. Da har vi muligheten til å lykkes.

– Jeg er også veldig glad for at vi skal være full deltaker i EUs kvotesystem. Det er den eneste internasjonale avtalen som finnes, så det må vi støtte. Men vi må ikke drive dobbeltspill, industrien i Norge må få spillerom til å være konkurransedyktig. LO skal være en på driver i klimadebatten!

(Dette er et referat av Flåtens foredrag.)