Nyheter

Om sykling som virkemiddel i klimakampen

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 3. mai, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona er jublende glade for at regjeringen vil gjøre det enklere å sykle mer. Men som klimatiltak monner det ikke mye sammenliknet med kostnadene.

I VG lørdag 28. februar påpekte Bellona at store ekstrabevilgninger til sykkelvei er et lite effektivt klimatiltak.

– Jeg synes det er utmerket at Stoltenberg vil ha oss til å sykle mer. Men det passer i en helsemelding, ikke i en klimamelding, for klimaeffekten er latterlig liten. Sykkel er det dyreste av alle CO2-tiltak i klimameldingen, sa Frederic Hauge da.

– Veldig overrasket

I dagene som har gått siden utspillet, har blant andre samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa reagert. Til Stavanger Aftenblad sier hun følgende:

– Eg er storleg overraska over Hauge si tilnærming. Han snakkar som om sykkel skulle vera det einaste tiltaket i klimameldinga.

For å gjøre det helt klart: Bellona mener at klimameldingen har mange gode punkter, slik vi har påpekt i en rekke oppslag, blant annet i Dagsavisen og hos NRK. Bellona er altså fullstendig klar over at det finnes mange flere tiltak enn sykkel i meldingen. Regjeringen har fått både ros og ris som fortjent. Å hevde at Bellona uttaler seg som om sykkel er meldingens eneste tiltak, er grunnløst.

Mange fordeler – men ikke på klima

Det syn vi imidlertid kan tillegges, er at satsingen på sykkelveier gir veldig liten effekt på CO2-utslippene. Fordelene ved med sykling er store – mindre lokal luftforurensing gir bedre forhold for astma- og lungesyke, og mer bevegelse gir folk mye bedre helse – men de er altså ikke særlig store på klimafeltet.

Derfor reagerte vi på hvor mye vekt som ble lagt på sykkeltiltaket da klimameldingen ble lagt fram. Ingen er tjent med at folk får et feilaktig inntrykk av hvilke konsekvenser er politisk vedtak kan få. Alle monner drar, sies det, men noe monner faktisk ganske lite. Vi må også huske på at prisen for hvert tonn CO2 som kuttes, er ekstremt høy.

Regjeringens sykkelsatsing i klimameldingen innebærer en dobling av investeringene i gang- og sykkelveier sammenliknet med det foregående året. Økningen blir på 300 millioner kroner. Og klimakuttet? Legger vi tall fra Klimakur til grunn, er det rimelig å forvente at det blir på 1500 tonn CO2. Norges totale utslipp var i fjor 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Sykling tar oss så visst ikke til månen, heller ikke i klimasammenheng.

Til sammenligning: Hadde vi brukt de samme 300 millionene på elektrifisering av sokkelen – ganske enkelt å forsyne oljeplattformer med strøm fra land – ville kuttet blitt på hele 150.000 tonn. Elektrifisering – som av noen blir kritisert som et dyrt klimatiltak – gir altså hundre ganger større klimareduksjoner for like mye penger.

For svake tiltak mot oljeindustrien

Bellona mener at klimameldingen i enda større grad burde fokusert på konkrete, industrialiserte og virkelig utslippsreduserende løsninger. Meldingen var fryktelig tynn når det gjelder fangst og lagring av CO2. CO2-avgiften for oljeindustrien burde blitt økt enda mer hvis den skulle ført til nye klimatiltak. Meldingen burde også lagt fram tiltak som gir elektrifisering av eksisterende felt, noe den ikke gjorde.