Nyheter

Regjeringen dropper klimatiltak som monner

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 21. mai, 2012

Skrevet av: Frederic Hauge

I VG 8. mai velger Aps Kjetil Lund å ikke forholde seg til hovedpoenget i Bellonas kritikk: Mer sykling er positivt for samfunnet, men i klimasammenheng monner det lite, og det er et svinedyrt tiltak sammenlignet med klimagevinsten.

Regjeringen står bak målsettingen om å kutte utslippene med mellom 12 og 14 millioner tonn innen 2020. Da de presenterte klimameldingen, ble det lagt stor vekt på sykling, et tiltak som vil kutte 0,0016 millioner tonn CO2 – eller 0,0133 prosent av det de skal kutte. La oss illustrere med en metafor fra idretten: Når en maratonløper har nådd 0,0125 prosent av de drøye 42 kilometerne som skal springes, har han eller hun kommet 5,5 meter fra startstreken.

Hadde regjeringen vært villig til å stille strenge, men rettferdige krav til oljeindustrien, kunne man derimot fått klimakutt som monner og som kan føre til teknologiutvikling. Men få uker før klimameldingen kom, foreslo regjeringen 86 blokker som kan bli tildelt oljeindustrien i en ny konsesjonsrunde. Resultatet kan bli en rekordstor utvidelse av næringens leteområder, og massive klimagassutslipp i årene fremover – hvis ikke regjeringen krever tiltak for å kutte utslippene.

Viljen til akkurat dét er ikke stor, om vi skal dømme etter signalene i klimameldingen: Økningen i CO2-avgiften for oljeindustrien er gledelig, men altfor liten til å utøse nye klimatiltak.

Det er liten grunn til å skryte over at man vil løpe de fem og en halv første meterne av et maraton – spesielt når man mangler en plan for hvordan man skal komme i mål.