Nyheter

– Viktige steg i riktig retning

Foto Andreas Mathismoen

Publiseringsdato: 24. mai, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Den store seieren med klimameldingen er at man har kastet gammelt klimapolitisk tankegods over bord, og erstattet det med tiltak som faktisk er effektive, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

”Tar klimameldingen oss baklengs inn i 2050?” var hovedtemaet for årets Bellona-konferanse. I sin innledning tok Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen opp tråden:

– Hvis vi skal vurdere om klimameldingen trekker oss baklengs, forlengs eller sidelengs inn i framtida, må vi se hva som har fungert i klimapolitikken. All erfaring viser at de ideene som inspirerte for eksempel klimameldingen fra 2001, var feilslåtte.

– Den nye meldingen har kastet dette tankegodset over bord, og har derfor langt større sjanser for å lykkes.

– La alle eggene i en kurv

De feilslåtte ideene industrilederen sikter til, er troen på at ett eller få tiltak kan være nok.

– Erfaringen har vist at avgifter og kvotehandel på ingen måte har vært effektive. Man la til grunn at hele verden tenkte som Norge og EU, og la i praksis alle eggene i en kurv. Sånn ble de fleste sektorer i Norge behandlet klimapolitisk.

Lier-Hansen peker på at statistikken er krystallklar: De sektorene som ble avgiftsbelagt, har økt sine utslipp – med få unntak.

Samtidig er det landbasert industri som har lykkes best med å redusere utslippene.

– Gjennom satsing på teknologi, blant annet som følge av en viktig avtale med staten, har prosessindustrien redusert sine utslipp med 62 prosent per produserte  enhet, sier Lier-Hansen, og understreker at prosessindustrien har aldri blitt pålagt noen klimaavgifter.

– Mye må gjøres med virkemidlene

– Konklusjonen om klimameldingen må derfor bli denne: Den tar oss ikke baklengs inn i fremtiden – vi går med nesa rett vei. Tenkningen er riktig, men virkemidlene er noe for svake. De må styrkes. Alle gode krefter må støtte opp under grunntanken i meldinga, og sørge for at den kan bli gjennomført skikkelig.

Lier-Hansen mener flere virkemidler er nødvendig, men at alle må ha et felles mål: Å løfte fram teknologi raskere og raskere.

– Jeg er veldig glad for at klimameldingen inneholder positive virkemidler av typen teknologifond for industrien. Norges bidrag til klimakampen internasjonalt må være teknologi, teknologi, teknologi!