– Et steg i riktig retning

ingressimage_Frederic.jpg Photo: Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona

De rødgrønne ble i ettermiddag enige med KrF, Venstre og Høyre om et nytt klimaforlik. Bellona-leder Frederic Hauge har siden bruddet fredag jobbet knallhardt i kulissene med å få forhandlingene i gang igjen, og er glad for at det ble et nytt forlik.

– Det ville være svært uverdig om politikerne ikke hadde klart å oppnå en minimumsstandard for vår tids viktigste utfordring. Det har de nå lykkes med, men det betyr ikke at vi er fornøyd. Vi krever mer, men forhandlingsprosessen har tatt norsk klimapolitikk i riktig retning.

– Finnes det ett politikkområde som trenger langsiktighet, så er det klima. Forliket er viktig fordi det gir forutsigbarhet for industri og næringsliv, slik at de kan gjøre langsiktige investeringer, sier Frederic Hauge.

Positive endringer

En viktig forbedring er at klimafondet for industrien blir framskyndet, og investeringstakten i fondet blir trappet opp.

– Dette er et viktig næringspolitisk grep, fordi det gjør det lettere for industrien å være innovative, og gir dem rom for å ta fatt på utfordringene med å kutte klimagassutslipp og sikre konkurranseevne, sier Hauge.

Bellona gleder seg også over at oljefyr blir forbudt i Norge fra 2020.

– Politikerne fortjener her ros for å ha guts til å gå rett på et forbud i stedet for stegvise avgiftsøkninger, slik de har gjort frem til nå, sier Janne Stene, leder for klima- og energiarbeidet i Bellona.

– Hele veien gjenstår

Hauge peker på at mye gjenstår i norsk klimapolitikk.

– Vi har subbet vaklende mot 2020. Nå må politikerne opp i godt marsjtempo med blikket vendt mot 2050, slik at Norge ikke blir hengende etter. Det ville være feil å tro at vi nå er nesten kommet i mål: Startskuddet er bare så vidt gått, og første etappe er i gang.

Kontaktpersoner for pressen:
Magnus Borgen, kommunikasjonssjef: 97728476, magnus@bellona.no