Nyheter

Må kutte minst 14 prosent for å nå togradersmålett

Publiseringsdato: 21. november, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

UNEP lanserte i dag deres årlige «Emissions Gap Report», som viser hvordan verden ligger an med tanke på å nå målet om maksimum 2 graders temperaturstigning.

Rapporten er dyster lesning: Den forteller at så tidlig som i 2020 må utslippene være minst 14 prosent lavere enn de er i dag.

–          På denne bakgrunn er det enda mer avgjørende at enkeltland går foran og kutter egne utslipp, uten å vente på en ny, omfattende global klimaavtale. Faren er stor for at en slik avtale ikke kommer raskt nok, sier Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid.

–          Ett av Norges bidrag må være å verne de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen fra oljeindustrien.

Rapporten understreker igjen at det er avgjørende å starte overgangen til et lavutslippssamfunn så raskt som mulig. Det skyldes at investeringer som tas nå, vil få konsekvenser for utslippene i mange tiår framover.

–          Rapporten forteller at vi må begynne å kutte nå, fordi det blir dyrere å gjøre det senere: Et kullkraftverk som bygges i dag, kan faktisk måtte stenges ned før levetiden er ute.

Ifølge UNEP-rapporten er fire punkter spesielt viktige i klimaforhandlingene i Qatar. Ett av dem er å sikre at de såkalte CDM-kvotene – som Norge er en storkjøper av – faktisk fører til reduserte utslipp.

– Det må komme endringer i kvoteordningen slik at Norge og andre kvotekjøpere ikke betaler for tiltak som uansett ville blitt gjennomført, sier Janne Stene.