Nyheter

Unge har blitt mer opptatt av klimaendringer

Publiseringsdato: 7. juni, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Klimaendringer gjør et kjempehopp oppover lista over hvilke utfordringer de under 30 år mener er viktigst for Norge, viser en fersk undersøkelse. – De ser at det nytter å engasjere seg, selv i et land der regjeringa hopper så fort oljebransjen ber om det, sier Frederic Hauge.

TNS Gallup legger i dag fram Klimabarometeret, der 1100 respondenter har blitt spurt om hva de mener om klimaendringer og -politikk.

Blant respondentene under 30 år er det langt flere som er bekymret for klimaendringene enn tidligere: Respondentene har blitt spurt om hva de mener er de tre viktigste utfordringene Norge står overfor. I den yngste gruppen kommer klimaendringer ut som nummer fem, mot en ellevteplass i forrige Klimabarometer.

– Før Ap-landsmøtet mobiliserte AUF voldsomt og oppnådde betydelige resultater i Lofoten-kampen. Det er en inspirasjon som viser at det nytter å slåss. Ungdommens politiske kraft er stor, og dette vil få stor betydning i klimakampen i åra som kommer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Blant de spurte sett under ett, ligger klimaendringer på sjetteplass av de 14 mulige sakene. Det er uendret siden sist undersøkelse.

Miljøorganisasjoner gruser regjeringen

Av undersøkelsen framgår det også at miljøbevegelsen har langt større tillit enn regjeringen og oljeindustrien i klimaspørsmålet: 58 prosent av befolkningen har svært stor eller stor tillit til at Bellona tar en aktiv rolle for å redusere utslipp av klimagasser. Det er klart høyest, sammen med Naturvernforbundet, som kommer ut med 60 prosent.

I undersøkelsen velger 20 prosent av befolkningen å svare at de «svært stor» tillit til Bellona. Det er best av samtlige aktører.

Dermed knuser de to miljøorganisasjonene regjeringen: Bare 36 prosent har stor eller svært stor tillit til at Jens Stoltenberg og co. tar en aktiv rolle for klimakutt.

– Dette viser at vår melding når fram til folk: Regjeringen har vist seg handlingslammet når det gjelder den største utfordringen i vår tid, sier Frederic Hauge.

For Statoil og Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens landsforening) er tallene enda dårligere: De kommer ut med henholdsvis 25 og 21 prosent stor eller svært stor tillit.

Folkekrav om norske klimakutt

Undersøkelsen viser også at hele to tredeler av de spurte er helt eller delvis enige i at Norge, som en stor olje- og gassnasjon, har et spesielt ansvar for å redusere klimagassutslipp.

Femten prosent av de spurte er hverken enige eller uenige i påstanden, mens ytterligere femten prosent er helt eller delvis uenige. Kun 3 prosent har svart «vet ikke» på spørsmålet.

– Det er gledelig at så mange støtter det vi har argumentert for i årevis: Vi i Norge er nødt til å sørge for store kutt av egne klimagassutslipp, sier Frederic Hauge.

Et utdrag fra presentasjonen av Klimabarometeret kan lastes ned fra margen til høyre.

Kontaktpersoner for pressen:
Magnus Borge, kommunikasjonssjef i Bellona: 97728476, magnus@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver i Bellona: 48 10 34 64, andreas@bellona.no