Nyheter

Bellona underviser elever og lærere i miljøløsninger

© Bellona

Publiseringsdato: 3. september, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Miljøstiftelsen Bellona har startet et skoleprosjekt for høsten 2013 og våren 2014. - Gjennom skolebesøk og seminar for lærere ønsker vi å motivere, engasjere og ikke minst gi en helhetlig forståelse av de miljø – og klimautfordringene vi står overfor, forteller Halfrid Hagemoen, ansvarlig for prosjektet hos Bellona.

– Å opplyse om miljøspørsmål er en av Bellonas sentrale oppgaver, forklarer Hagemoen. – Med utgangspunkt i Bellonas erfaringer ønsker vi å bidra til et mer helhetlig perspektiv på miljø- og klimaspørsmål, som fokuserer på en positiv og løsningsorientert tilnærming til arbeidet for en bærekraftig utvikling, fortsetter hun.

Bellona oppfatter at elever og lærere er opptatt av klima, energi, avfall, miljøgifter, ressursmangel, biologisk mangfold og dagens forbruksmønster. – Vi mottar mange henvendelser fra skoler rundt om i landet der både lærere og elever er interesserte i å lære mer om disse temaene, dermed er dette et viktig prosjekt for Bellona, forteller Hagemoen.

Målet med prosjektet er å stimulere til økt nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, klarere bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement. Bellona er en teknologioptimistisk organisasjon der vi jobber mye med morgendagens miljøløsninger. Dette er grunnlaget for valg av eksempler og illustrasjoner som benyttes i undervisningen.

Prosjektet, som har fått navnet «Løsningsorientert miljøvern i skolen», gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Den naturlige skolesekken.

– Det finnes så mange løsninger og muligheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt, det er disse vi ønsker å fokusere på, avslutter Hagemoen.

Planlegger du og din klasse et besøk til Oslo og ønsker å besøke Bellona? Skal din skole ha en miljødag eller fagdag hvor dere ønsker foredrag og besøk av Bellona? Ta kontakt med Halfrid Hagemoen: halfrid@bellona.no / 23 23 46 00.

Om Den naturlige skolesekken:

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet, og er en nasjonal satsing som skal fremme undervisning og kunnskap for en felles framtid. Den naturlige skolesekken deler hvert år ut midler til skoler og eksterne aktører. Midlene skal stimulere til prosjekter der skolen utarbeider undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.