Nyheter

– Brett opp de blåblå ermene

Publiseringsdato: 14. oktober, 2013

– Stoltenbergs siste budsjett er et eneste langt gjesp uten nye, viktige klimaløft. Nå må miljøkreftene på borgerlig side ta tak og rydde opp. Vi har store forventninger til en ny og grønnere skatte- og avgiftspolitikk fra de borgerlige. Det vil bidra til den klimaomleggingen som Norge og verden trenger, sier Bellonas Janne Stene.

– De borgerlige partiene har flagget en ny grønn skattekommisjon, men vi forventer allerede i år et skatteopplegg som i større grad straffer forurenserne. Oljenæringa bør betale høyere CO2-avgift, og den landbaserte industrien bør få like vilkår som oljeindustrien.

Det sier Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid, etter å ha lest de rødgrønnes siste statsbudsjett.

– Fra en avtroppende regjering kunne man forvente et ekstra ambisiøst budsjett, slik at neste regjering får noe å strekke seg etter. Men Stoltenbergs siste budsjett er et eneste langt gjesp. Det kommer ingen nye løft for energieffektivisering, og CO2-avgiften for oljeindustrien er uendret. Har regjeringen i det hele tatt lest den alarmerende rapporten fra FNs klimapanel?

Skattefradrag for Enøk må komme nå  

Allerede i samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og Frp ble det fastslått at det vil bli gitt skattefradrag for energieffektivisering i hjemmet. Bellona mener det er avgjørende at dette kommer inn i statsbudsjettet for 2014.

– Vi kan ikke vente til 2015 med å innføre dette gode tiltaket.  Når fradraget har blitt annonsert, vil folk sitte på gjerdet fram til det blir en realitet. Det kan få store konsekvenser for deler av byggebransjen. Det er verken miljøet eller næringen tjent med. Bellona bidrar gjerne i en rask og god utvikling av fradragsordningen, sier Bellonas Guro Nereng.

Kontaktpersoner for pressen:

Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid: 95475122, janne@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no