Nyheter

Helhetlig klimapolitikk

© Bellona

Publiseringsdato: 19. november, 2013

Skrevet av: Runa Haug Khoury

Norsk industri er energieffektiv og teknologiledende, og i all hovedsak driftet på ren fornybar kraft. Derfor bør den hjelpes gjennom CO2-kompensasjonsordningen, skriver Bellonas Runa Haug Khoury.

Den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett inneholdt et forslag om reduksjon i CO2-kompensasjonsordningen for norsk industri. Etter sterkt press fra fagbevegelse, norsk industri og Bellona har regjeringen nå forkastet forslaget, og beholder ordningen i sin opprinnelige form.

15. november tok DN på lederplass regjeringens reduksjonsforslag i forsvar. Bellona stiller seg undrende til mangelen på helhetsblikk i DNs argumentasjon. Bellona støtter selvsagt det europeiske kvotemarkedets viktige funksjon. Men kompensasjonsordningen vil ikke svekke effekten av energiomstilling som kvotemarkedet driver frem. Hensiktsmessig grønn omstilling forutsetter evne til å se klimapolitikk i overordnet samspill med andre politiske felt. Uten en helhetlig klimapolitikk kan ikke rike land som Norge gå foran uten å miste sin grønne industri.

Bellona vil særlig utfordre DN på påstanden om at industrien overdriver faren for utflytting, og at «hvis industri flytter til for eksempel Kina, er klimaeffekten langt mindre enn industrien selv hevder.» Norsk industri er energieffektiv og teknologiledende, og i all hovedsak driftet på ren fornybar kraft. Å svekke todelingen av norsk økonomi ved å tone ned vår oljeavhengighet er et prakteksempel på sammenfall mellom klima- og næringspolitikk. Å fortrenge norsk prosessindustri til kullbaserte Kina er ikke et tiltak som styrker dette målet.

Runa Haug Khoury, Seniorrådgiver Energi og Klima, Bellona