Nyheter

– Klima og miljø er taperne i budsjettet

Publiseringsdato: 8. november, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Med dette budsjettet gjør de blåblå det svært vanskelig å oppfylle sin egen lovnad om et forsterket klimaforlik. KrF og Venstre får en knallhard jobb med å gjøre dette til et noenlunde anstendig klima- og miljøbudsjett, sier Bellonas Janne Stene.

– Regjeringen har hatt kort tid på seg, og vi hadde ikke forventet et skikkelig skikkelig klima- og miljøbudsjett fra Erna allerede i år. Dessverre har de brukt tiden til å svekke klima- og miljøprofilen i budsjettet, og det er vanskelig å forstå hvordan de blåblå har tenkt å oppfylle lovnaden om å forsterke klimaforliket. 

Det sier Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid. Hun lister opp en rekke svake klima- og miljøpunkter i Ernas første budsjett:

– Regjeringen svekker avgiftsomleggingen som skal gjøre bilene med lave klimagassutslipp mer prisgunstige enn mer klimaforurensende biler. Konsekvensene er at de gir avgiftslette til store, forurensende biler.

– Regjeringen har lovet å innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene, men dette blir ikke innført i 2014-budsjettet. Måten det skal utredes på kan tyde på at det vil drøye en god stund.

– Transnovas tilskudd reduseres med 20 millioner, noe som svekker arbeidet med en klimavennlig omlegging av transportsektoren.

– Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er kuttet helt fra Miljøverndepartementets budsjett for driftstilskudd.

– Miljøverndepartementet er det departementet som tar de største kuttene i budsjettet, hvis vi ser bort fra reduserte overføringer til kommunene. Nesten 600 millioner er kuttet sammenliknet med de rødgrønnes siste budsjett. (Dette er ikke inkludert pengene som følger med oppgaver som er flyttet til andre departementer.)

– Også i en rekke andre departementers budsjetter er miljø- og klimaposter kuttet jevnt over.

Kontaktpersoner for pressen:

Janne Stene: 95475122, janne@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver: 48103464