Nyheter

Uvanlige partnere med felles framtidsvisjon

Publiseringsdato: 6. juni, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

18 partnere som vanligvis ikke samarbeider, har sammen skrevet en visjon for lavutslippssamfunnet 2050. – Norge anno 2050 skal være et godt sted å leve, sier prosjektleder Sirin Engen.

Slik åpnet prosjektleder Sirin Engen arrangementet «Norge 2050: et lavutslippssamfunn» torsdag 4.juni.

R&Dialogue er et europeisk prosjekt som tar sikte på å forbedre dialogen mellom ulike lavutslippsaktører for å bidra til en smidig omstilling til lavutslippssamfunnet. Bellona har siden sommeren 2012 ledet dette arbeidet i Norge. Herunder har vi blant annet dannet et norsk lavutlippsråd. Dette rådet består av 18 ulike aktører som vanligvis ikke møtes eller samarbeidet, men som har det til felles at de alle skal være med på omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Arrangementet 4.juni markerte at disse 18 aktørene sammen har kommet fram til en felles visjon for det norske lavutslippssamfunnet.

 

Ny teknologi og tydeligere politikk

Gruppen ser for seg at blant annet dette har skjedd i 2050:

  • Alle oljeplattformer er elektrifiserte, enten fra land eller fra havvindmøller
  • Alle gasskraftverk har CO2-fangst og lagring
  • Norge lagrer store mengder CO2 i Nordsjøen
  • Gassutslipp fra sokkelen er forbudt
  • Man har CO2-fangst på alle bioanlegg (Klemetsrud var det første)

Gruppen ser også for seg at regjeringen hvert år må lage karbonbudsjetter for hver sektor, som de må få godkjent av Stortinget. I dag har man bare ett klimamål langt fram i tid, uten noen rapportering eller delmål underveis. I 2050 har Norge dessuten et framtidsombud som skal ivareta interessene til framtidige generasjoner, bla.a ved å følge opp politiske mål og planer.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H).

 

– Politikk virker

På seminaret fremholdt statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima og miljødepartementet Norges ambisjon om å være et foregangsland på klima fram mot 2050. EU-/EØS-minister Vidar Helgesen slo fast at politikk virker i klimaarbeidet, og trakk fram Tyskland som eksempel, men at næringslivet går foran i utviklingen av produkter som klimakampen er avhengig av.

Hans-Erik Vatne fra Hydro Karmøy, Werner Filtvedt fra Dynatec Engineering og Unni Larsen fra Smart City Bærum viste gode eksempler på næringslivsaktører som tar ansvar for teknologiutvikling Norge og verden er avhengig av.

– Vi trenger et lønnsomt samspill for en grønn fremtid, sa Unni Larsen.

 

– Må være dyrere å velge miljøfiendtlig

Sivilsamfunnet og individets rolle i klimakampen er uvurderlig, og R&Dialogue Norge har lagt mye vekt på behovet for en forbruksrevolusjon. Arne Johan Vetlesen fra UiO, Berit Waal fra Besteforeldrenes Klimaaksjon og Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne representerte sivilsamfunnet på talelisten.

– Politikerne må legge til rette for individet. Det må systematisk være dyrere å velge miljø- og klimafiendtlige alternativer, sa Vetlesen.

R&Dialogue Norge presenterte sin visjon for Klima- og miljøminister Tine Sundtoft fredag 12.juni. 10 europeiske land har gjennomført lignende prosesser som Norge, og de ti visjonene skal samles i én felles visjon for Europa.

 

Prosjektet avsluttes med et felleseuropeisk arrangement i Brussel 18.november.

 

 

R&Dialogue R&Dialogue ledes av Bellonas Sirin Engen (i midten), Line Barkved (Norsk Institutt for Vannforskning) og Camilla Svendsen Skriung (Zero).