Nyheter

Tvilsom og skuffende klimamelding

Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona

Publiseringsdato: 16. juni, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Regjeringen vil kjøpe seg fri fra 1/3 av sine utslippskutt, 5,5 -11 millioner tonn CO2. - En svært tvilsom strategi, mener Bellona.

I klimameldingen legger regjeringen opp til å kjøpe seg fri fra opptil en tredel av sine utslippskutt – 5,5 -11 millioner tonn CO2. – En svært tvilsom strategi, mener Bellona.

Regjeringen la frem sin mye omtalte klimamelding fredag. Den skulle gi svar på hvordan Norge faktisk skal nå sine klimamål: Å redusere Norges CO2-utslipp innen transport, landbruk, bygg og avfall med 40 prosent innen 2030.

– Helgesen legger til grunn bruk av en ordning som ennå ikke finnes: EUs organer har ennå ikke blitt enige om hvordan landene eventuelt kan gjøre dette. Det er drøyt av Helgesen å bruke dette som premiss i en melding til Stortinget, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han er spent på hvordan Stortinget skal forholde seg til denne meldingen.

– Regjeringen vedgår selv at det er knyttet stor usikkerhet til flere av punktene som handler om fleksibilitet, så dette kan Stortinget nesten ikke behandle, men bare ta til orientering. Dette handler om håp og tro mer enn om realiteter. Utrolig skuffende, sier Hauge.

– Norge ønsker å bruke absolutt alle muligheter til frikjøp og kreativ bokføring. Det er å undergrave EUs klimaarbeid. Mange av disse ordningene er ennå ikke vedtatt i EU, og Bellona i Brussel vil arbeide mot dette med alle midler, sier Hauge.

Han tviler på Norges muligheter til å få kjøpt de kvotene som legges til grunn i Vidar Helgesens klimamelding.

– Regjeringen vet ikke om Norge får kjøpt kvoter, eller evt. hvor mye. Medlemslandene i EU er fortsatt ikke enige om dette, et vedtak kommer tidligst mot slutten av året. Man vet heller ikke om opptak i skog kan telles på den måten regjeringen legger til grunn. Alt i alt er Helgesens plan svært tvilsom, sier Hauge.

Han er også kritisk til at Norge lobbyerer i Brussel for at opptak i skog skal telle mer enn EU-kommisjonen foreslår.

– Vi løser ikke utslippsproblemene våre med å telle trær. Å jobbe for dette er å undergrave EUs klimamål for ikke-kvotepliktig sektor, sier Hauge.