Nyheter

Dyrker agurker i ørkenen

<small><i>Bellona-leder Frederic Hauge plukker agurker ved Aqaba.</i></small>
Bellona-leder Frederic Hauge plukker agurker ved Aqaba.

Publiseringsdato: 7. september, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Ifølge FN vokser ørkener 30 ganger raskere nå enn noen gang tidligere i moderne historie. Samtidig, i noen drivhus i den jordanske ørkenen, dyrkes det grønnsaker.

 

– En gledens dag

Kanskje ikke så rart at de ansvarlige strålte om kapp med hverandre under ørkensola:

– Dette fungerer. Det er fantastisk å se. En gledens dag, sier Joakim Hauge, som leder SFP.

– Som stifter og medeier er vi i Bellona utrolig stolte over resultatene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Dette er et viktig bidrag til å løse klimakrisen, slo klimaminister Vidar Helgesen fast.

 • Se video fra åpningen…

Gjør ørkenen grønn

Både Kronprins Haakon, klimaministeren, en rekke jordanske ministre og ikke minst kong Abdullah II av Jordan, som selv har vært en pådriver for prosjektet, var med på åpningen. Prosjektet har fått enorm oppmerksomhet. På et område på størrelse med fire fotballbaner skjer noe som «gjør det umulige mulig». Et 30-tall journalister fra internasjonal presse var da også med på begivenheten.

Sahara Forest Project (SFP) ble startet av Bellona og noen partnerselskaper i 2009. Målet var nettopp å gjøre ørkenen grønn, å utnytte sol og saltvann og moderne teknologi til å skape et drivverdig system for å dyrke mat. Etter et vellykket pilotprosjekt i Qatar, åpner i dag et fullskala anlegg like utenfor Aqaba i Jordan.

Lønnsomt

– Dette er selvfølgelig en fantastisk dag for oss, sier SFP-leder Joakim Hauge. – Vi åpner vårt første permanente anlegg, og vi bruker saltvann, sol, ørken og CO2 til å produsere mat, ferskvann og fornybar energi. Det er en sirkulær økonomi, der avfallet fra produksjonen også brukes. I tillegg dyrker vi opp karrige områder ute. Ørkenen blir grønn.

Han understreker likevel at dette ikke bare er en flott åpning, men også starten på neste steg. Nå vil vi oppskalere prosjektet til kommersiell drift. Grønnsakene som produseres her er også konkurransedyktige også på pris, forsikrer SFP-sjefen.

Bare starten

– Dette er bare starten på noe virkelig stort. I løpet av noen år vil dette betyr mye for veldig mange, sier Frederic Hauge.

Førsteprioritet er anlegget i Jordan, men SFP snuser også på muligheter i Australia og Tunisia.

– SFP er et viktig bidrag ikke bare for klimaarbeidet, men også for at et land som Jordan. Teknologi, integrering i lokalmiljøet, arbeidsplasser, matproduksjon, kunnskapsoverføring… Dette betyr mye! sier Frederic Hauge.

 

Imponert kronprins

Kronprins Haakon har vært engasjert i prosjektet lenge og var glad for det han så – og det han fikk smake.

– Det er flotte naturforhold her for dette prosjektet. Det er ørken, vi er nær sjøen, og det er mye sol. Her kan man produsere ferskvann og grønnsaker i tillegg til å gjøre området grønnere. Det er utrolig fint å se at dette er i gang, og også at en gruppe mennesker har hatt tro på dette, stått på og klart å realisere det, sa kronprinsen.

 • Se video fra åpningen under

 

 

Kan bli stort

Norge har bidratt med 17 av de 32 millionene prosjektet har kostet så langt.

– Dette er viktig, også for Norge. Arealbruk og skog står for en tredjedel av løsningen på verdens klimaproblem. Skal vi løse klimakrisen, må vi bruke arealer til matproduksjon på helt nye måter, sa klimaminister Vidar Helgesen, som også var med på åpningen i Jordan i dag.

– Hvis vi gjør uproduktiv jord produktiv, hjelper det klimaet, reduserer avskogingen, sikrer tilgang på ferskvann og vi sikrer matproduksjonen, sier Helgesen.

Han ville være med på åpningen for å skape oppmerksomhet om prosjektet – og fordi han håper å få med flere private investorer.

– Her er det store muligheter. Disse drivhusene produserer grønnsaker på nivå med de beste i Europa.

 

Skal vokse

Fullskala-anlegget Jordan Centre inneholder alle de teknologiske kjernekomponentene og har vist at konseptet er økonomisk levedyktig. Anlegget, som dekker 20 hektar, er designet på en slik måte at det enkelt kan utvides og drives kommersielt.

Prosjektet kobler lokale og internasjonale entreprenører, forskere, næringsliv og andre sentrale aktører innen grønn innovasjon. Jordan Center vil også være en plattform for forskning, innovasjon og utdanning for bærekraftige løsninger på mat-, vann- og energiutfordringer i Jordan.

 

FAKTA – SAHARA FOREST PROJECT / SFP

 • Målet er å utvikle anlegg for å dyrke mat og nyttevekster i ørkenområder.
 • Fullskala-anlegget i Aqaba, Jordan, dekker et areal tilsvarende fire fotballbaner.
 • Man bruker solenergi til produsere strøm, og sjøvann:
  Sjøvannet fordampes, ferskvann kondensere og brukes til vanning.
 • I tillegg dusjes vannet over drivhusene for å kjøle dem ned, noe som gir et godt vekstklima i drivhusene.
 • Mer hardføre arter dyrkes utendørs.
 • Utviklingen viser at kostnadene kan reduseres så så tilsvarende anlegg kan produsere grønnsaker til konkurransedyktig pris.
 • Prosjektet ble lansert av Bellona på klimatoppmøtet i 2009 og så startet sammen med forretningspartnere.
 • SFP har mottatt støtte fra Norge, EU og USA

Les mer hos Sahara Forest Project…

Se video fra åpningen…

cb6d42b68ae21eb9198c00700faefbfa.jpeg