Media

SFP åpnet Jordan-0298

Sol og saltvann som blir pumpet inn og drivhus utgjør kjernen i prosjektet.