Nyheter

«Kan vi løse klimakrisen» på Instagram

Publiseringsdato: 20. september, 2019

Skrevet av: Bellona

I Bellona gleder vi oss stort over de unges klimaengasjement. Vi er overbevist om at deres innsats er avgjørende for at vi skal klare å begrense den eskalerende klimakatastrofen. Vi har derfor invitert med oss fem ungdommer på en reise for å finne ut hva vi må gjøre for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad.

Det siste halve året har fem influencere som ønsker å engasjere seg i klimakampen fått tilgang til Bellona-leder Frederic Hauge og miljøstiftelsens fagstab. Det resulterte i at ungdommene laget en Instagram-serie som de har kalt «Kan vi løse klimakrisen?».

– Ved at vi slår oss sammen på denne måten håper vi i Bellona å nå ut til ungdom med vår fagkunnskap, og ungdommene får faglig tyngde i sitt engasjement, forteller Hauge.

Pernille Juvodden og Frederic Hauge tester Norges største elektriske rib Pernille Juvodden og Frederic Hauge tester Norges største elektriske RIB

Serien er produsert av ungdommene selv og vil gå over syv episoder på Instagram

KAN VI LØSE KLIMAKRISEN?
1. Klimastatus
2. Havet
3. CO2
4. Plast
5. Ørkenen
6. Olje
7. Frederic Hauge – tror du vi vil klare det?


På TV2
Se innslaget på God morgen Norge, hvor Frederic Hauge, Pernille Juvodden og Johannes Dyhre prater om hvordan serien ble til, og mye mer.

Lærerikt for Bellona
Arbeidet med serien ble en lærerik reise ikke bare for ungdommene, men også for Bellona.

– Min styrke da jeg startet Bellona som 20-åring, var at jeg evnet å oversette de kompliserte miljøspørsmålene til et språk som folk forstod. For meg personlig ble samarbeidet med Tina, Julie, Pernille, Ida og Johannes en påminnelse om hvor viktig dette fortsatt er – spesielt når vi skal engasjere folk som er på søken etter hva de kan bidra med i klimakampen. Det håper jeg at vi i fellesskap har klart å gjøre i denne serien, sier Frederic.

Johannes Dyhre på Kallinika Johannes Dyhre jobber både foran og bak kamera. Credit: Martine Enge

Han forteller at utgangspunktet for samarbeidet var at Bellona stilte fagfolkene sine til rådighet for ungdom som ønsket å engasjere seg i klimakampen og som hadde en stemme som kunne engasjere flere.

– Serien ble til etter hvert som vi lærte hverandre å kjenne, og den reflekterer de klimaløsningene som ungdommene viste interesse for og stilte spørsmål rundt. Vi inviterte dem til kontoret hvor de fikk presentert de forskjellige fagområdene vi jobber med. Etter det gav de oss tilbakemeldinger på hva de var interessert i å lære mer om, og så tok vi dem med ut i feltet slik at de fikk se løsningene med egne øyne. And this is where the magic happened, smiler han.

Behind the scenes med Johannes, Pernille, Julie, Ida og Tina. Behind the scenes med Johannes, Pernille, Julie, Ida og Tina. Credit: Martine Enge

Du finner serien på disse
instagram-profilene:

Tina Wangberg:                   @tmwangberg
Julie Dullum:                       @juliedullum
Pernille Juvodden:             @pjuvodden
Ida-Helene Paulsen:          @idahelene_
Johannes Dyhre:                @johannesdyhre
Miljøstiftelsen Bellona:     @bellonanorway

– Vi håper at serien faller i smak, og del den gjerne hvis dere tror at den kan ha verdi for noen dere kjenner, oppfordrer Ida, Johannes, Tina, Pernille, Julie og Frederic.

 

Prosjektet er støttet av Alcoa Foundation og Bergesenstiftelsen.