Nyheter

Bellonas råd til statsministeren

<small><i>Bellona-leder, Frederic Hauge</i></small>
Bellona-leder, Frederic Hauge
Pål Laukli

Publiseringsdato: 29. april, 2020

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Statsministeren inviterte i dag til innspillsmøte om grønne initiativ og klima. - Pandemien er en forsmak på hva vi kan oppleve i ulike former hvis vi ikke klarer å forhindre katastrofale klimaendringer, advarte Hauge i sitt innlegg. Han ba Solberg og Rotevatn fokusere på utvikling og industrialisering av norske klimaløsninger.

Miljøstiftelsen Bellona gav regjeringen følgende innspill.

En Europeisk Green Recovery

  • EU – vår største handelspartner – legger Green Deal og finanstaksonomien til grunn. Det bør i all hovedsak også vi gjøre, og vi kan gjennom en aktiv næringspolitikk skape norske industrivinnere på en europeisk Green Recovery. Ved å vektlegge og prioritere noen større industrielle satsinger, som bygger på våre naturgitte, kompetansemessige og industrielle fortrinn, kan vi skape industri av nullutslippsløsninger med et globalt markedspotensial.
  • Basert på denne tankegangen har Bellona over de siste ukene jobbet med partnere om konkrete industrisatsinger for Norge. Gjennom vårt samarbeidsprogram med næringslivet skal Bellona bidra med å utvikle løsningspakker og virkemidler for slike satsinger.

Bellonas bidrag

  • Det er enkelt å stille med mange krav i en slik situasjon. Bellona har valgt å fokusere på hva vi kan bidra med. Jeg vil særlig nevne tre saker:
  1. Gjennom Ocean Forest-samarbeidet er Bellona og Lerøy Norges største produsent av tare. Dette er en fremtidsnæring med potensial for hundrevis, kanskje tusentalls, arbeidsplasser.
  2. Bellona har over tid jobbet med en batterisatsing, for å bygge kompetanse og industriell virksomhet. I løpet av et par uker er vi klare til å si mer om dette. Med godt samarbeid mellom næringsliv og det offentlige kan vi tiltrekke oss internasjonalt ledende kompetanse, og bygge opp miljøer for en nasjonal satsing på batteriteknologi.
  3. Karbonfangst og –lagring har vært en hovedprioritet for Bellona i Norge og i EU over flere tiår. Vi trenger en plan for å bygge 8 til 10 fangstanlegg frem mot 2030, både for å utvikle CCS-industrien, og for å kutte utslipp og fremtidssikre annen industri. Etter 2030 mener vi det kan bli vanskelig å investere statlige midler i CCS-prosjekter.

Grønn finans

  • I EU har man en annen tilnærming til grønn finans enn i Norge. I Tyskland kan banker låne ut penger til fornybarprosjekter til en mye lavere rente, med en fond som garanterer for disse investeringene. I Norge har vi sentralisert grønn finanskompetanse i Nysnø. Nysnø gjør mye bra, men i tillegg må vi lære av den europeiske tilnærmingen for å bygge kompetanse bredt i finansnæringen.

Klimaløsninger som skaper verdi og arbeidsplasser

  • Pandemien er en forsmak på hva vi kan oppleve i ulike former hvis vi ikke klarer å forhindre katastrofale klimaendringer. Bellona skal bidra til å skape og implementere løsninger som trengs i kampen for klima og miljø, og som skaper arbeidsplasser og verdier for Norge.

Avskaff innovasjon på idealtid

  • Mye godt innovasjonsarbeid har blitt gjort under koronakrisen. Vi må lære av dette. Nobelprisvinner Joseph Stiglitz skrev i en kronikk i The Guardian i fjor at vi må se på klimakrisen som en krigslignende tilstand. I så måte trenger Norge en krigsstrategi for innovasjon, og ikke fortsette med innovasjon på idealtid.