Nyheter

Retningsløs klimapolitikk

<small>Christian Eriksen,
Fagsjef i Bellona.</small>
Christian Eriksen, Fagsjef i Bellona.
Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 2. november, 2020

Skrevet av: Christian Eriksen, Ingrid Kristensen Hauge

Utslippstall for 2019 viser nok et år med svak nedgang i utslipp, hovedsakelig fra veitrafikken. – Et dystert bilde på regjeringen Solbergs innsats for klimaet, sier Bellonas fagsjef Christian Eriksen.

– På åtte år har Norge kuttet 3,4 millioner tonn CO2 totalt – fra nå og frem til 2030 må vi kutte knappe 3 millioner tonn CO2 årlig. Vi trenger en fundamentalt ny klimapolitikk, og et Storting med flertall for å nå klimamål, ikke bare sette dem, sier fagsjef Christian Eriksen.

Det er dommen etter publiseringen av SSBs statistikk for utslipp av klimagasser i dag. Statistikken viser en reduksjon i utslipp fra 2018 til 2019 på omtrent tre prosent.

– Utslippsnedgangen skyldes hovedsakelig økt innblanding av biodiesel, i år som tidligere år. Vi i Bellona vil argumentere for at dette er helt feil bruk av ressurser: Biodiesel er kostbart, vi baserer 99% av forbruket vårt på andre lands biomasse, og det gir ikke varig omstilling gjennom teknologiendring, slik for eksempel elektrifisering gjør. Dessuten kommer vi til å nå et tak på bruk av biodiesel – hva gjør vi da, spør Eriksen.

Bellona mener det er en rekke tiltak som kan gi store utslippskutt allerede de nærmeste årene som det bør satses hardt på, i tillegg til satsinger på lengre sikt.

– Videreføring av elbilfordelene i veitrafikken og trygghet om disse rammene. Støtte til elektrifisering av andre deler av transportsektoren. Utbygging av Langskip og en videre satsing på nye fangstprosjekter. Tydelige klimakrav i hver eneste offentlige anskaffelse. Storskala hydrogenproduksjon med karbonfangst og –lagring. Bruk av hydrogen, biogass og biokull i industri. Og så videre, sier Eriksen.

Den observante leser av SSB-statistikk vil se at årets utslippstall er høyere enn tallene publisert i 2019, tross at utslippene er redusert. Det har skjedd på grunn av revisjoner SSB har gjort i metodikken sin, for utslipp fra veitrafikk og for HFK-gasser. Normalt har slike endringer relativt små utslag, men i år gir endringene større utslag.

I fjorårets publisering var utslippstallet for året 2018 på 50,3 mill tonn CO2. I årets publisering er utslippstallet for samme år 52,3 mill tonn CO2. Med en reduksjon av 2018 til 2019 er det gjeldende utslippstallet 50,6 millioner tonn CO2.

– Metodiske endringer hos SSB viser at utslippene er enda større enn vi trodde, og at selv med årets nedgang er vi likevel lenger unna målet enn vi trodde vi var i fjor. Denne justeringen avslører hvor svak klimapolitikken vår faktisk er, når metodiske endringer «visker ut» hele gevinsten, sier Eriksen.