Nyheter

Reagerer på nye utslippstall: – Norge stryker på gjennomføringen

<small>Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.  ©Fredrik Naumann/Felix Features</small>
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona. ©Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 8. juni, 2021

Skrevet av: Sunniva Furset

Statistisk Sentralbyrå (SSB) slapp i dag sine foreløpige utslippstall for 2020. Disse fastslår at Norge ikke nådde klimamålene for 2020. Regjeringen er god på å sette mål, men stryker på gjennomføringen, sier Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.

De nye tallene fra SSB viser at Norge ikke har gjort nok for å kutte utslippene.

– Det har tatt regjeringen Solberg åtte år å kutte like mye som vi må kutte årlig frem til 2030. 2030-målet krever at vi reduserer utslippene våre med 6-7% årlig over hele dette tiåret. Det er vi rett og slett ikke i nærheten av, fastslår Eriksen.

Stor regnefeil fra SSB

Det har blitt gjennomført en revidering av det opprinnelige tallgrunnlaget fra SSB, som baserte seg på en stor regnefeil i utslippstallene. Regnefeilen som strekker seg helt tilbake til 2012 er blitt korrigert og vi ser en økning for hvert år. I sine reviderte tall fastslår SSB at det har vært en nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020, når man sammenligner med 2019.

– Det er slående at selv i et koronaår, hvor de aller fleste av oss sitter hjemme, reiser mindre og forbruker mindre, klarer vi ikke å kutte utslipp i takten som trengs for å nå klimamålene. Og vi kan vente at deler av den koronarelaterte nedgangen vil reverseres over de kommende årene, sier Eriksen.

Justering for maritim sektor

Utslipp i maritim sektor er justert i 2020-tallene. Her er perioden 2012-2020 justert, med en økning på totalt sju millioner tonn over perioden.

– I dag har det gått fra vondt til verre for norsk maritim sektor. Omstillingen går for sakte, og dagens tall viser at utslippsproblemet er betydelig større enn først antatt. Utslippene fra innenriks sjøfart har omtrent bare økt siden 1990. På tross av ambisiøse klimamål og handlingsplaner har ikke regjeringen klart å få bukt med de økte utslippene, sier Runa A. Skarbø som er seniorrådgiver for fagområdet maritim/shipping i Bellona.

– Satt på spissen kan vi si at det er de korrigerte utslippstallene fra maritim sektor som velter Norges klimamål for 2020, fastslår Skabø.

2020-målet har lenge vært ute av syne. Etter klimaforliket i 2012 økte utslippene over flere år, før et betydelig forbruk av biodrivstoff slo inn i det norske utslippsregnskapet. Ved fjorårets publisering så Norge ut til å kunne nå utslippsmålet for 2020. Og uten justering for maritim sektor ville Norge faktisk landet rett på 2020-målet på maksimalt 48,6 millioner tonn CO2.

Men disse tallene reflekterte ikke de faktiske utslippene. Oppjusteringen for maritim sektor gjorde at 2020-målet igjen var langt unna å kunne nås.

– Norges innsats for å nå 2020-målet er alt annet enn tillitvekkende. Når vi nå skal oppnå 2030-målet – og halvere norske utslipp – trengs en helt annen innsats hvor vi tar i bruk alle verktøy vi har for å drive omstilling. Vi har ikke tid til en puslete klimapolitikk. Vi trenger en offensiv tilnærming som skal kutte mellom 3 og 4 millioner tonn CO2 – hvert år, sier Eriksen.

Skjermbilde 2021-06-08 142534 SSB Utvikling over tid, klimagassutslipp. Kilde: SSB

– Ingen klar trend

De justerte tallene fra SSB viser at politikerne ikke har vært i nærheten av å nå målene de har satt seg, slik det kunne se ut som at de skulle greie i fjor. Før justeringen av tallene kunne det se ut som at man skulle nå målene for 2020.

– Mest bekymringsverdig er det at tallene ikke peker ut noen klar trend for årene som kommer. Nedgang i utslipp fra olje og gass, veitrafikk og annen transport bygger ikke på varige reduksjoner eller strukturelle endringer som nødvendigvis vil vare over tid. Tvert imot kan disse utslippene ventes å øke igjen for neste år, avslutter Eriksen.