Nyheter

– Oppsiktsvekkende svakt

Bellona aksjonerte i 2019 mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna.
Bellona aksjonerte i 2019 mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna.

Publiseringsdato: 14. oktober, 2021

Skrevet av: Sunniva Furset

– Hvor er de store satsingene som skal ta oss til 55 prosent utslippskutt i 2030? Vi klarer ikke å se hvordan regjeringen tenker å gjøre det med den politikken de har lagt frem i dag, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen. Han mener at vi ikke når klimamålene med denne regjeringserklæringen.

Bellona mener at karbonfangst og –lagring er det viktigste enkeltstående tiltaket for at norsk industri skal nå målene om 55 prosent utslippskutt i 2030.

– Regjeringserklæringen er oppsiktsvekkende svak på karbonfangst og –lagring. Det mangler satsing på ny lagringskapasitet, en infrastruktur som staten må sikre at kommer på plass. Regjeringen burde også peke på behovet for mange nye fangstanlegg. Her viser Arbeiderpartiet og Senterpartiet ingen nye og konkrete ambisjoner, og det er rett og slett ganske sjokkerende, sier Eriksen.

I oljepolitikken er Bellona fornøyd med at regjeringen lytter til faglige råd, og at de blant annet verner Trænarevet for olje- og gassproduksjon. I 2019 aksjonerte Bellona mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna. Bellona er også fornøyd med at regjeringen dropper konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona Christian Eriksen, Fagsjef i Bellona. Credit: Fredrik Naumann/Felix Features

– De bør gå lenger i oljepolitikken ved å kreve omstilling av selskapene som opererer på norsk sokkel, sier Eriksen.

Bellona mener også at det er positive signaler på viktige områder som batteriindustri, utvikling av norske fôrressurser og omstilling av maritim sektor.

– Men her må det jobbes mye med konkretisering og nye virkemidler. I tillegg er det viktig at det forpliktende klimasamarbeidet med EU og EØS-avtalen ligger fast. EU er en sentral partner både i å kutte utslipp og støtte ny teknologiutvikling som vi trenger.

Regjeringen signaliserer at de vil lage en ny klimaplan. Bellona mener at en slik plan må se klima, energi og industri i sammenheng.

– Regjeringen bør ikke bare se på potensialet for utslippskutt, men også på hvordan vi kan bygge norsk verdiskaping på mulighetene i den grønne omstillingen. Dette er regjeringen nødt til å se strategisk på, sier Eriksen.