Nyheter

–Vi forventer flere klimatiltak

Christian Eriksen
Fagsjef i Bellona
Christian Eriksen Fagsjef i Bellona
Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 12. oktober, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

– Solberg-regjeringens siste statsbudsjett viser at regjeringen har lite å by på av ambisiøs klimapolitikk. Vi venter at Jonas Gahr Støre og hans nye regjering kommer med flere klimatiltak i deres budsjett, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Statsbudsjettet 2022 ble lagt frem tirsdag. Budsjettet inneholder få overraskelser på klimafronten. En av de større justeringene er økningen i CO2-avgift, fra 591 til 766 kr/tonn CO2, som vil generere omtrent 2 milliarder kroner til statskassa.

Men kun pisk er ikke nok til å drive gjennom storskala grønn omstilling.

– Opptrapping av CO2-avgiften er et viktig signal om retningen fremover. Nå svinger de pisken, og da må det følges opp med faktiske støtteordninger til omlegging. Større investeringer vil kreve tilskudd eller lån, og her er dagens virkemidler ikke tilstrekkelige. Enova har for få midler sammenlignet med størrelsen på utfordringen de er satt til å løse, sier Eriksen.

Eriksen mener en særlig prioritering for regjeringen burde vært større midler til nye prosjekter for karbonfangst-og lagring (CCS). Utvikling av nye fangstprosjekter for minimum 5 avfallsforbrenningsanlegg og 10 industrianlegg må komme i gang snarest, nå som det faktisk er anledning til å gi statlig støtte, mener Bellona.

– Langskip er regjeringens største klimasatsing. Derfor er det skuffende at de ikke følger opp med mer midler til nye prosjekter. 2020-tallet er tiåret hvor vi kan gi statlig støtte til fremtidssikring av norsk industri, med CCS som den enkeltstående viktigste løsningen. Det er også en løsning som ikke krever store mengder kraft, og vil redusere behovet for eksempel for ny vindkraft, sier Eriksen.

I statsbudsjettet foreslås en vindkraftavgift på 1 øre/kWh. Dette mener Eriksen er et skritt i riktig retning.

– Det er riktig å gi kommunene mer inntekter fra lokal vindkraftproduksjon, slik Bellona foreslo i vår vindkraftrapport i 2013. Mye kunne blitt gjort tidligere for å unngå dagens svært fastlåste situasjon, og mer må gjøres fremover, mener Eriksen.

Også i år varsler statsbudsjettet nye og store overskridelser i olje- og gassprosjekter. Johan Castberg-feltet har blitt 4,65 milliarder kroner dyrere siden i fjor. Også skandalefeltet Martin Linge har blitt 1 milliard kroner dyrere, og koster nå over dobbelt så mye som da feltet ble godkjent for bygging i 2012.

– Det norske folk kan ikke lenger ta skatteregningen for overskridelser i olje- og gassnæringen. Selskapene må insentiveres til å vise reelle kostnader i nye planer for utbygging og drift (PUD). Derfor bør skattereduksjon fjernes for overskridelser utover det som er meldt i PUD, sier Eriksen.

– Bellona varslet at vi så konturene av milliardoverskridelser for Johan Castberg allerede i fjor, og anslagene i statsbudsjettet viser at våre 3 varselbrev til Stortinget var berettiget. Vi venter også større overskridelser fremover, for det er grunn til å tro at de fulle kostnadene ved sveisefeil, analysefeil og ferdigstilling ikke er synliggjort. Også for skandalefeltet Martin Linge venter vi økte kostnader, blant annet for plugging av brønner som ikke kan brukes.

Eriksen mener Solberg og Høyre må bruke tiden i opposisjon godt.

– Dagens budsjettfremlegging viser at det fortsatt tenkes for smått i regjeringskontorene. Klimakrisen krever en omlegging i skala og hastighet som vi ikke har opplevd før. Høyre har vist med Langskip at de kan satse stort, men 2030-målene krever flere Langskip i året fremover, sier Eriksen.