Nyheter

Klimapolitikken like sløv som før

<small>Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.  ©Fredrik Naumann/Felix Features</small>
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona. ©Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 12. mai, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Dessverre viser regjeringens forslag ingen tegn til skjerpet klimapolitikk, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen. Han kommenterer regjeringens reviderte statsbudsjett, som ble presentert torsdag 12.mai.

Etter statsbudsjettet for 2022 ble vedtatt har vi fått en FN-rapport som viser at verden har god nok teknologi til å kutte drastisk i klimautslippene før 2030.

–Stortinget må gjennom revidert budsjett signalisere en kursendring for oljetankeren Norge, sier Eriksen.

Bellona har to forslag som kan gjennomføres raskt. 

Bruk olje-avgifter på fangst og lagring av CO2

–Inntektene fra CO2-avgifter kan finansiere fangst og -lagring av CO2 for fastlandsindustrien, og bidra til omstilling av norsk sokkel, sier Eriksen.  

 I dag går CO2-avgiftene fra olje- og gassektoren rett inn på oljefondet. De siste årene har disse inntektene vært på over fem milliarder kroner i året.  

–Inntekter fra klimaavgifter bør brukes til å finansiere klimatiltak, sier Eriksen. 

Bellona mener pengene bør gå til Enova og Gassnova, slik at avgiftene bidrar til klimakutt i landbasert industri. 

 La blått hydrogen slippe avgift 

Bellona ber også Stortinget og regjeringen legge til rette for hydrogenproduksjon med naturgass og CO2-lagring. 

Flere norske aktører ønsker å produsere lavutslippshydrogen fra gass. Men i dag er det CO2-avgift for naturgass som kan brukes for å produsere hydrogen. Hvis CO2-utslipp fra produksjon av hydrogen blir fanget og lagret, mener Bellona at staten må refundere innbetalt CO2-avgift, sier Eriksen. 

Regjeringen har signalisert at CO2-avgiften skal trappes opp til 2000 kroner i 2030. 

–Da blir det desto viktigere å gjøre det klart at bedrifter skal slippe å betale for CO2 som de ikke slipper ut. Dette må finansminister Trygve Slagsvold Vedum rydde opp i med én gang, sier Eriksen. 

 Viktig avklaring om CO2-fangst på Klemetsrud 

Regjeringen har også kommet med viktige avklaringer for finansieringen av CO2-fangstprosjektet for avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.  

–Dette er et utrolig viktig klimaprosjekt for Norge og verden. Bellona er glad for at regjeringen rydder tidligere tvil av veien, og nå foreslår at staten skal gi driftsstøtte for CO2-fangstanlegget i ti år. Nå må Stortinget slutte seg til dette, så kan Norge få verdens første avfallsanlegg med fangst og lagring av CO2, sier Christian Eriksen.