Nyheter

– Jeg er dritt lei

Hallstein Havåg, daglig leder Bellona
Hallstein Havåg, daglig leder Bellona

Publiseringsdato: 8. juni, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Jeg er dritt lei av at ingen regjering eller storting tar klimakrisa på alvor. Tallene fra SSB viser at klimagassutslippene reelt sett har økt det siste året, sier daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.

Klimagassutslippene øker, reelt sett. Uten en nedstengning av Hammerfest LNG, som nå er i full gang igjen, ville norske utslipp økt med nærmere én million tonn CO2 i 2021.

– Reduksjonen i utslipp i 2020 var et blaff, knyttet til pandemi og nedstengning. Nå ser vi at utslippene tar seg raskt opp igjen,  sier Havåg.

Fagsjef i Bellona, Christian Eriksen, sier at det er vanskelig å konkludere med annet enn at norsk klimapolitikk er sjokkerende ineffektiv, med det tempoet som regjeringen legger opp til. Han mener at det haster mer enn noen sinne å komme i gang med politikk som virker.

– Regjeringen er nødt til å innse at det som gjøres ikke er nok. Norge må kutte nærmere 7 prosent, omtrent 3,5 millioner tonn CO2, årlig for å nå 2030-målet. Det er mulig, men det trengs kraftfulle grep, sier Eriksen.

–Tempoet i elektrifiseringen av transport og annet fossilt forbruk må opp, og satsingen på karbonfangst og –lagring må utvides. Industrigruppen Prosess 21 har selv har identifisert 5 millioner tonn som kan fange og lagres i året, nå trenger vi støtteordninger for CO2-fangst og bygging av CO2-lager. Og fangst av CO2 på Hammerfest LNG bør iverksettes nå, sier Eriksen.