Nyheter

– Gjør for lite for klima

, Sissel Forsberg

Publiseringsdato: 6. oktober, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Regjeringen Støres statsbudsjett for 2023 gjør altfor lite for klima, sier fagsjef Christian Eriksen.

Nok en gang må vi konstatere at Norges klimapolitikk er fullstendig utilstrekkelig for å nå klimamålet i 2030. I klimaplanen fremkommer det at norske utslipp for 2023, med dagens politikk, vil bryte avtalen Norge har med EU. Det er flaut hvis dette blir fasit, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag gjør lite for å øke tempoet i den grønne omstillingen, mener Eriksen.

– Norge må kutte over 3,5 millioner tonn CO2 årlig for å nå 2030-målet. I dagens budsjett legges det opp til en kutt på kun 0,5 millioner tonn, sier Eriksen.

– Budsjettet inneholder få grep for å akselerere de store endringene vi trenger. Ingen CCS-fond for industri og avfallsforbrenning, lite i retning av i elektrifisering og ny infrastruktur, men mer av det samme: biodrivstoff med usikker klimaeffekt som ikke gir det teknologiskiftet vi trenger, sier Eriksen.

Ingen «grønn bok»

– Klimaplanen er dessverre ingen “Grønn bok” tilsvarende statsbudsjettets gule, og står sånn sett ikke helt til forventningene. Det gjenstår fortsatt å se hvordan regjeringen faktisk ønsker å telle utslipp som de teller penger.

Eriksen er positiv til at  Regjeringen etablerer et prinsipp om at prosjekter må bidra til grønn omstilling for å få støtte.

– Det gjenstår å se hvordan dette benyttes, og Bellona skulle gjerne sett at det ble laget en tydeligere tilknytning til klimamålene.