Nyheter

Det er slik klimatiltak bør se ut

Frederic Hauge og Lois Quam under et Bellona-seminar i 2015
(Foto: Marius Dalen/Bellona)

Publiseringsdato: 9. november, 2022

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Tiden har gått ut for å løse problemer isolert. På globalt nivå må ledere bevege seg utenfor sektortilnærminger, og søke tverrsektorielle, integrerte løsninger. Det er noe de færreste regjeringer - eller industrier - er veldig gode på, og det vil kreve nye og uvanlige partnerskap for at vi skal få det til.

Bellona-stifter Frederic Hauge og CEO i Pathfinder, Lois Quam, skriver  i Jordan News om «Climate Action 2.0» – som handler om hvordan verden i fellesskap må håndtere klimakrisen vi står midt oppi.

«Den nåværende klimavirkeligheten er skremmende og må drive oss til handling. Løsninger er her allerede, nå gjelder det å galvanisere gjennomføringsviljen; vi må forstå at det å handle for å møte klimaendringene er uunngåelig, og til beste for alle globale økonomier.»

Les hele kronikken her:
What climate action should look like