Nyheter

– Et blinkende diskotek av varsellamper

Isen smelter raskere, i følge FNs siste klimarapport.
Isen smelter raskere, i følge FNs siste klimarapport.
Unspash

Publiseringsdato: 20. mars, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

–Det er ikke lenger bare en rød varsellampe, men et helt diskotek av blinkende varsellamper. FNs klimarapport viser at vi er i en krigslignende situasjon. Tempoet på klimatitak må økes drastisk. Det er på tide at profitten som oljeselskapene tar inn nå brukes i en storstilt satsing på forbybar energi og karbonfangst og -lagring, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Menneskeheten er på tynn is, og denne isen smelter fort», sa FNs generalsekretær António Guterres da FNs klimapanel la fram sin nyeste klimarapport mandag ettermiddag. Rapporten, som er skrevet av verdens fremste eksperter på klima, understreker på nytt at det haster med å bremse utviklingen. Klimapanelet slår fast at jorden allerede er 1,15 grader varmere. Og det er ikke levnet noen tvil om at oppvarmingen er menneskeskapt.

Bellona-stifter Frederic Hauge sier at løsningene på klimakrisen finnes, men ikke i den skalaen som trengs.

– Vi må oppskalere de løsningene som allerede finnes. Det må bygges enormt mye fornybar energi og det må satses enormt på karbonfangst og -lagring. Det er en dimensjon over dette som gjør at vi må se på det som en form for krig mot klimaendringene, sier Hauge.

Bellona mener at Norge kan spille en helt sentral rolle i å industrialisere klimaløsningene, og samtidig skape helt nye globale markeder.

– Men det krever at vi bruker betydelige ressurser på å ta i bruk teknologi som hele verden kan nyte godt av. Vi har forutsetninger for å lykkes med det. Noe bør finaniseres ved at oljeselskapene blir pålagt å bruke den profitten de nå tar inn på en storstilt satsing på fornybar energi og karbonfangst og -lagring. Hvis ikke oljeselskapene selv tar initativet til å gjøre dette må myndighetene øke skattenivået kraftig for fossilindustrien for å omfordele pengene til en satsing på de riktige miljø- og klimaløsningene. Tiden for å vise oljeselskapene tillit til at de selv skal ta initiativ til dette begynner å renne ut, sier Hauge.

– Naiv debatt i Norge

– FN-rapporten viser at det narrativet og den diskusjonen vi har i Norge rundt klima er preget av naivitet, småskala-tenking og vi tar ikke inn over oss de store industrielle konsekvensene dette har hvis vi skal klare å løse det, sier Hauge.

–  I et globalt perspektiv må vi finne nye måter å revegetere ørkenen på, vi må sikre biologisk mangfold og vi må løse ferskvannsproblemet. En positiv utvikling nå er at prisen på solenergi går dramatisk ned, og det gir et godt grunnlag for å øke investeringen på denne fornybar-kilden.

– Denne rapporten er tung, men vi har teknologien, vi har løsningene, vi har muligheter til å få CO2 ut av atmosfæren på sikt. Vi må ha seks-syv gasskraftverk med karbonfangst og -lagring i løpet av de neste seks syv åtte årene. Vi har ikke tid til å vente , sier Hauge