Nyheter

Kjøtt, el-lastebiler og klima

Et av tiltakene som foreslås er 100 prosent utslippsfrie lastebiler innen 2030.
Et av tiltakene som foreslås er 100 prosent utslippsfrie lastebiler innen 2030.

Publiseringsdato: 5. juni, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Miljødirektoratet overrakte fredag en oppdatert klimarapport med 85 tiltak til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. De store  utslippskuttene trengs særlig i industri, olje og transportsektoren, men rapporten trekker også frem tiltak som redusert inntak av kjøtt og redusert matsvinn.

Bellona-leder Frederic Hauge er fornøyd med at Miljødirektoratets rapport gir fangst og lagring av CO₂ en større rolle enn tidligere rapporter.

– Miljødirektoratets rapport bekrefter det som har vært Bellona budskap i en årerekke; karbonfangst og -lagring og elektrifisering er de to viktigste tiltakene for at vi skal nå klimamålene, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Andre viktige tiltak med stort potensiale er, i følge rapporten, forbruk i tråd med de nasjonale kostholdsrådene og 100 prosent utslippsfrie lastebiler innen 2030.

– Rapporten sier at de største tiltakene er av teknisk karakter, altså CO₂-fangst og -lagring og elektrifisering, men at vi alle også må være med på personlige endringer, så dette med mat må ha en plass, sier Hauge til nettavisen E24.

– Men det er jo veldig fort det som politikerne ønsker å sette fokus på, ditt og mitt moralske, personlige ansvar, som vi absolutt har, mens det nå er de store strukturelle endringene som bør være debatten, sier Bellona-lederen.