Nyheter

– Et solid klima-arbeid

Klimautvalget foreslår en stategi for å trappe ned olje og gassutvinning på norsk sokkel. Det er bra mener Bellona.
Klimautvalget foreslår en stategi for å trappe ned olje og gassutvinning på norsk sokkel. Det er bra mener Bellona.

Publiseringsdato: 27. oktober, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Hvis denne rapporten legges til grunn vil norsk klimapolitikk endelig bevege seg i riktig retning. Klimautvalget har gjort et solid stykke arbeid. Anbefalingene deres treffer en rekke viktige punkter for omstillingen vi skal gjennom, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Klimautvalget, som ble satt ned av Solberg-regjeringen i 2021, fikk i oppdrag å utrede Norges veivalg frem mot 2050. Da skal klimautslippene ifølge Klimaloven være kuttet med hele 90–95 prosent fra 1990-nivå.

Utvalget, som la fram sin rapport i dag, anbefaler at det så snart som mulig utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroeleumsvirksomhet.

– Forslaget om en strategi for norsk sokkel, som trapper ned olje og gass og utvikler ny verdiskaping, må følges opp av olje- og energiministeren. Bellona har over mange år løftet behovet for å utvikle det vi kaller Nordsjøen 2.0, en konkret plan for å bygge opp nye næringer og redusere utslipp. Det har vi alle forutsetninger for å få til, sier Eriksen.

Utvalget anbefaler også at tiltak som reduserer etterspørselen etter transport prioriteres, både når det gjelder transport av varer og av personer. Utvalget mener at biomasse, som er en knapp ressurs, bør prioriteres til andre formål enn energi.

–Det er bra at utvalget sier at biomasse må prioriteres til andre formål enn til drivstoff. Her går utvalget i rette med Støre-regjeringens biodrivstoffsatsing i sitt forslag til statsbudsjett. Bellona er helt enig med klimautvalgets syn på biomasse. Både tid og ressurser er knappe, og da må vi evne å prioritere bedre, også kraft, arealer og mineraler, som utvalget helt riktig også trekker fram, sier Eriksen.

Bellona forventer at Regjeringen bygger en ny og mer ambisiøs klimapolitikk med Klimautvalgets rapport som grunnlag. – Å legge denne i skuffen vil være både uansvarlig og useriøst, sier Eriksen.