Media

91ddad03-7e72-4f37-98d5-599a713fcd38

Klimautvalget foreslår en stategi for å trappe ned olje og gassutvinning på norsk sokkel. Det er bra mener Bellona.

Klimautvalget foreslår en stategi for å trappe ned olje og gassutvinning på norsk sokkel. Det er bra mener Bellona.