Nyheter

Klimasamarbeid med internasjonale film- og tv-aktører 

Frederic Hauge har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten av 90-tallet. Her avbildet på COP26 i Glasgow, Skottland.
Frederic Hauge har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten av 90-tallet. Her avbildet på COP26 i Glasgow, Skottland.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 25. november, 2023

Skrevet av: Sunniva Furset

Det britiske filmakademiet BAFTA, Netflix, New York Times og Smithsonian-institusjonen er blant deltakerne på Bellona-paviljongen på klimatoppmøtet COP28 i Dubai. – Vi er avhengig av å nå ut med løsningene på klimakrisen. God storytelling blir helt avgjørende for å få folk med på omstillingen, sier Bellona-stifter Frederic Hauge. 

Årets klimatoppmøte i Dubai avvikles med et svært utfordrende geopolitisk bakteppe, og under sterk innflytelse av olje- og gassnæringen. Bellona reiser til COP28 med en helt ny koalisjon av internasjonale partnere. 

– Mer enn noen gang er det viktig å finne internasjonale løsninger sammen med store internasjonale aktører. Vi har samlet ambisiøse partnere som vil bidra til å bygge oppslutning rundt omstillingen og løsningene vi trenger å implementere, sier Bellona-stifter Frederic Hauge. 

Bellonas partnere på COP28 er det britiske film- og tv-akademiet BAFTA og deres bærekraftssatsing BAFTA albert, byrået Futerra og produksjonsselskapet ThinkFilm Impact Production. Bellona-paviljongen ligger i Blue Zone og vil være åpen under hele klimatoppmøtet. Netflix, New York Times og verdens største museum- og utdanningsinstitusjon Smithsonian Institution vil også delta på paviljongen.

– Deler av miljøbevegelsen jakter symbolske miljøseiere. Det undergraver arbeidet som må gjøres for å stanse klimaendringene. Vi er nødt til å få folk med oss, og det skal vi jobbe sammen med årets partnere for å få til, sier Hauge. 

I år kommer den globale gjennomgangen «Global Stocktake» til å få stor oppmerksomhet. Utfallet av denne danner grunnlaget for de nye bidragene som hvert land skal melde inn innen 2025. 

– Det er helt avgjørende å få inn sterkt språk om utfasing av fossile brensler, økte mål for fornybarutbygging, og styrket posisjon for karbonfangst og -lagring. Og så må vi gå i rette med en del av løsningene som kan være med og bidra, men som hypes veldig opp. Både karbonlagring og hydrogen vil være nødvendig, men må gjøres på riktig måte, sier Hauge. 

Bellona har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten i Rio de Janeiro i 1992.  

Felles pressemelding fra partnerne her.

Bellona-stifter Frederic Hauge på FNs første internasjonale miljøtoppmøte i Rio de Janeiro i 1992.
Bellona-stifter Frederic Hauge på FNs første internasjonale miljøtoppmøte i Rio de Janeiro i 1992.