Media

Frederic Hauge har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten av 90-tallet. Her avbildet på COP26 i Glasgow, Skottland.

Frederic Hauge har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten av 90-tallet. Her avbildet på COP26 i Glasgow, Skottland.

Frederic Hauge har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten av 90-tallet. Her avbildet på COP26 i Glasgow, Skottland.

Frederic Hauge har deltatt på FNs klimatoppmøter siden starten av 90-tallet. Her avbildet på COP26 i Glasgow, Skottland.