Nyheter

– Ikke la deg lure av utslippstallene

Klimagassutslippene i Norge har gått ned med 4,7 prosent.
Klimagassutslippene i Norge har gått ned med 4,7 prosent.
AdobeStock

Publiseringsdato: 7. juni, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Denne regjeringsperioden skulle legge grunnlaget for å nå klimamålet i 2030. Vi er fortsatt ikke i nærheten, og regjeringen Støres klimapolitikk setter heller ikke Norge i stand til å nå dette målet, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023, viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå. Veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen. Klimagassutslippene var 2,3 millioner tonn lavere i fjor enn i 2022 og endte på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, skriver SSB i en pressemelding. Nedgangen siden 1990 er på 9,1 prosent, noe som betyr at de menneskeskapte utslippene i Norge i fjor var på sitt laveste nivå i perioden.

Veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen, ifølge SSB.

– Har ikke med omstilling å gjøre

«En vesentlig andel av denne nedgangen skyldes endringer som ikke har noe som helst med omstilling å gjøre.»

Christian Eriksen

Fagsjef

–Ikke la deg lure av totalen på 4,7 prosent. En vesentlig andel av denne nedgangen skyldes endringer som ikke har noe som helst med omstilling å gjøre, som redusert aktivitet i industri og landbruk, og bruk av biodrivstoff i veitrafikken. Dette er «reduksjoner» som kan reverseres fra ett år til et annet, sier Eriksen.

Han sier at det store kuttet kommer fra elektrifisering av sokkelen.

–Utover dette er det lite i regjeringens budsjetter og prioriteringer som tar grep om de store utslippene fra norsk sokkel og industri. Det er ingen krav til oljenæringen om å bygge ut egen kraft, ingen støttesystem for karbonfangst, ingen koordinering av transport og lagring av CO2. Andre land gjør dette, men Støre og energiminister Aasland vil ikke. Da skjer det heller ikke noe, sier Eriksen.