Media

Untitled (24)

Klimagassutslippene i Norge har gått ned med 4,7 prosent.