Nyheter

Framgang for CO2-håndtering i Cancun

Paal Frisvold, Cancun
Anne Karin Sæther

Publiseringsdato: 6. desember, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

(Cancun, Mexico): Klimaforhandlerne har åpnet opp for at CO2-håndtering skal kunne bli en del av den grønne utviklingsmekanismen (CDM).

Etter mange års tautrekking har vitenskapskomiteen (SBSTA) i klimaforhandlingene klarert et konkret forslag om å ta CO2-håndtering inn i CDM-systemet.

Forslaget skal behandles av miljøvernministerne som ankommer Cancun tidlig denne uka.

– Det er positivt at debatten får komme opp på ministernivå, og at det nå er muligheter for å finne en god løsning her. Vi er mye nærmere et gjennombrudd enn noen gang før, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

Klimakvoter i u-land

CDM er en av de såkalt fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen som gir i-land mulighet til å investere i utslippsreduserende prosjekter i u-land og få disse godkjent i sitt eget utslippsregnskap for å innfri sine forpliktelser i Kyoto-protokollen.

Bellona er en forkjemper for fangst og lagring av CO2, og ser på CDM-kvoter som et av flere virkemidler som kan fremme dette klimatiltaket.

– For at u-land skal kunne vokse ut av fattigdom trenger de store mengder energi, og i en overgangsperiode vil de være nødt til å bruke fossil energi, de også. Da bør utslippene fra de fossile kildene renses, sier Frisvold.

Brasil mer åpen

Motstanden mot at CO2-håndtering skal bli en del av CDM skyldes blant annet uenighet om CO2-håndtering i stor nok grad bidrar til utvikling i u-land. CDM, som er en forkortelse for Clean Development Mechanism, er ment å skulles bidra til både utvikling og klimakutt.

Brasil har ledet an motstanden mot å trekke CO2-håndering inn i CDM, til tross for at landet støtter CO2-håndtering som klimatiltak og jobber med egne renseprosjekter.

Hva motstanden har bygget på er noe uklart, men det har blant annet vært spekulert i at Brasil er redd for at CO2-håndteringsprosjekter vil konkurrere Brasils mange CDM-prosjekter innen fornybar energi. Ifølge Carbon Counts vil imidlertid CO2-håndtering neppe ta mer enn 6-9 prosent av CDM-market.

Nå vil Brasil uansett ikke lenger stå i veien for at debatten om CO2-håndtering løftes opp på et høyere nivå, og resultatet kan bli at CO2-håndtering får en ny finansieringskilde: CDM-kvoter.

Større interesse

Bellona arrangerer denne uken en rekke seminarer, eller workshops, om CO2-håndtering på klimatoppmøtet i Cancun, og blant gjestene lørdag var representanter fra Fiji, Sør-Afrika og Zambia, land som tidligere har vært skeptiske til å få CO2-håndtering inn i CDM.

Fredag kom flere brasilianere for å høre om potensialet som ligger i å kombinere CO2-håndtering med fornybar energi, i form av biomasse (bio-CCS).

– Vi merker helt klart en stor interesse i mange leire nå. Kanskje har vårt fokus på karbonnegativ energi og bio-CCS bidratt til at flere forstår hvorfor det er så viktig å få tatt i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2, sier Frisvold i Bellona.

Integritet

Selv om forhandlingene om CO2-håndtering og CDM nå har kommet langt, er det fortsatt mye som må avklares. Det er satt i gang et arbeid med å lage et strengt og godt regelverk. Renseprosjekter er store, kostbare og relativt langvarige. Om kvotepenger skal bidra til slike prosjekter, står spørsmålet om integritet sentralt.

– De siste årene er det gjort mye for å utvikle rammer og prosedyrer som skal bidra til at CO2-håndtering gjennomføres på en skikkelig måte. Regelverket vitenskapskomiteen diskuterer bygger på regelverkene vi har fått i EU, USA og Australia, sier Frisvold.

Avtale i Durban?

Prosessen med å utvikle regelverk og et system for CO2-håndtering i CDM vil ta tid. Etter det Bellona forstår vil dette pågå fram til neste klimatoppmøte, som arrangeres i Durban i Sør-Afrika i desember 2011.

En politisk avgjørelse om hvorvidt CO2-håndtering skal få bli en del av CDM-systemet kan imidlertid komme allerede på klimatoppmøtet i Cancun, som varer fram til 10. Desember.

Bellona mener en rekke forskjellige løsninger må tas i bruk for å redusere klimagassutslippene. Energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering er de viktigste.