Nyheter

– Russland må ta ansvar

Anne Karin Sæther

Publiseringsdato: 4. desember, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

(Cancun, Mexico): Russland har ingen konkret klimapolitikk, og en uklar posisjon på klimatoppmøtet i Mexico. – Russland er en av verdens største forurensere, og må komme på banen med konkrete klimatiltak, sier Bellonas Elena Kobets.

I går, fredag, arrangerte Bellona et seminar på klimatoppmøtet i Cancun under tittelen ”Russias role and position in the climate negotiations”. Elena Kobets fra Bellonas kontor i St. Petersburg var en av innlederne, og hun slår fast at Russland er uforutsigbar i forhandlingene.

– Selv den offisielle delegasjonen har problemer med å fortelle hva Russland egentlig vil på dette klimatoppmøtet, sier Kobets.

Ingenting konkret

I fjor signerte Russland København-erklæringen fra klimatoppmøtet i Danmark, men den er vag og ikke juridisk bindende. Nå håper russiske miljøorganisasjoner at Russland vil bli tydeligere på hvor mye landet ønsker å redusere sine utslipp med.

Det har tidligere vært snakk om at Russland vil kutte mellom 15 og 25 prosent av utslippene fra 1990-nivå innen 2020, men det er uklart om CO2-opptak i skog skal være med i dette regnskapet.

25 eller 35 prosent?

På Bellonas seminar ba Alexey Kokorin, som leder WWF klima og energiprogram i Russland, om at Russland tydeliggjør sine løfter. Han mener Russland bør slå fast at landet skal redusere utslippene med minst 25 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2020, og at Russland ikke skal få lov til å trekke fra opptak av CO2 i skog. Russland har enorme områder med skog som tar opp CO2 fra atmosfæren.

– Russland bør gå ut og gjøre det klart at opptak i skog ikke teller med, sier Kokorin.

bodytextimage_Kokorin_COP16.jpg Photo: Anne Karin Sæther

Kobets fra Bellona mener Russland bør kunne love å kutte CO2-utslippene med 35 prosent, og ikke bare 25:

– Vi har et enormt stort potensial bare i energieffektivisering. Dernest har Russland også store muligheter til ren fornybar kraft fra vind, geotermisk varme, småkraft og  sol, sier Kobets.

Ikke selg ”hot air”

Russland sitter i dag med mange kvoter som de ikke trenger, etter at mye forurensende industri i Russland er lagt ned.  Den politiske ledelsen har ønsket å selge disse kvotene, men det har foreløpig ikke skjedd.

– Det ville virkelig ødelegge for den innsatsen mot global oppvarming om Russland solgte disse kvotene. Russland må ikke gjøre det, vi må ikke selge ”hot air”, sier Vladimir Slivyak fra organisasjonen Ecodefense, som også deltok på gårsdagens seminar.

Ut av Kyoto

Det er nå relativt sannsynlig at Russland trekker seg ut av Kyoto-avtalen. Statsminister Vladimir Putin skal stå bak beslutningen, og det er lite håp om at Russland vil revurdere dette standpunktet.

Kokorin fra russiske WWF håper imidlertid at Russland ikke vil være med og rasere Kyoto-avtalen helt:

– Vær forsiktig med Kyoto-avtalen. Den dekker bare 27 prosent av de globale utslippene, men vi ser dessverre ingen ny avtale rett rundt hjørnet. Så Kyoto er faktisk den eneste juridiske avtalen vi har. Om Russland nå trekker seg ut må i alle fall andre land få mulighet til å fortsette Kyoto-avtalen, sier Kokorin.

Savner konkrete tiltak

Etter Kina, USA og India står Russland for de største CO2-utslippene i verden. I fjor gikk den politiske ledelsen i Russland ut og erkjente klimatrusselen og de store konsekvensene global oppvarming vil få for Russland. Dette er imidlertid ikke blitt fulgt opp med tiltak.

– Klimadoktrinen var faktisk ganske god, men nå må det komme noe konkret. Det eneste vi har fått er en lov om energieffektivisering, men den sier bare at vi skal bytte lyspærer, og det er ikke nok, sier Kobets i Bellona.