Nyheter

Optimistisk før toppmøtet

Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 28. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Fra ulike hold hører vi at forventningene til klimatoppmøtet i Durban ikke er veldig høye. – Det er ikke særlig fruktbart å dra til Sør-Afrika med en slik innstilling! sier Bellonaleder Frederic Hauge.

Frederic Hauge er lei av at forhandlingene overalt blir snakket ned:

– Dette er de forhandlingene vi har, dette er den arenaen verdensamfunnet har! Slaget er ikke tapt på forhånd! Det er et mylder av løsninger der ute, også politisk.

– Når 194 land samles for å diskutere mulige løsninger på en av de aller største utfordringene verden har stått overfor, er ikke det å kimse av. Vi har godt håp om at møtet i Durban vil bidra til at verden kommer et skritt videre i kampen mot klimaendringene. Alle er enige om at et tak på utslipp er nødvendig. Det er selvsagt også Bellona, men vi er avhengig av å ha nye strategier. Bellonas deltagelse i Sahara Forest Project, CO2-håndering og ‘Energy for all’ er gode eksempler, sier Hauge.

Coalition of willing

Klimaforskningen er entydig; utslippene må ned om vi skal nå to-gradersmålet.

– De rike landene må fortsatt ta ansvar, finanskrise eller ei. Vi skylder den fattige delen av verden det, etter å ha beriket oss ved hjelp av fossil energi i 150 år – og det finnes mange forskere, næringslivsfolk, politikere og NGO-er i ulike land som kan gjøre mye fornuftig, parallelt med FN-sporet.

‘Coalition of willing’ er en slik sammenslutning av klimaforkjempere blitt kalt. Flere enkeltlands myndigheter kan også være interessert i å bidra i en slik koalisjon.

 

Hundrevis av løsninger

På klimatoppmøtet i København i 2009 presenterte Bellona 101 løsninger. Rapporten fikk mange gode tilbakemeldinger på optimismen som ligger til grunn. Vi utnytte mulighetene i Durban også; vi arrangerer 25 sideevents i Bellonas eget møterom, for det er viktig å bidra til at nøkkelaktører møtes.

– Vi gleder oss til å møte alle de som jobber i samme retning som oss. Dette blir viktig og fruktbart. København i 2009 førte oss ikke så langt som vi hadde håpet, men det var heller ikke aktuelt med en bindende avtale da. Fjorårets Cancun-møte førte oss imidlertid et steg videre – og vi skal fortsette i år. Ingen har sagt at å bekjempe klimaendringene er en enkel sak, men vi legger stein på stein!