Nyheter

“Fasten your seatbelts. Aviation biofuels. Ready for take-off”.

(Foto: Sxc.hu)

Publiseringsdato: 1. desember, 2011

Skrevet av: Magnus Borgen

Flyvitsene satt løst da moderatoren for den internasjonale flyindustriens Durban-arrangment hadde sine innledende bemerkninger inne på et av de større konferanserommene under klimaforhandlingene onsdag kveld. – Biofuel er godt alternativ for fly, sa Bellonas Jonas Helseth.

Bellonas seniorrådgiver Jonas Helseth ved Bellona Europa i Brussel var invitert av Air Transport Association (IATA) og Air Transport Action Group (ATAG)  til å holde en innledning om hvilken rolle biodrivstoff vil spille i fremtiden, og hvilke utfordringer og muligheter den globaliserte flyindustrien har med sine grønne visjoner.

Helseth innledet sin 15 minutters presentasjon med å presenterte Bellonas arbeid for paneldeltagerne og tilhørerne, og fokuserte spesielt på Bellonas løsningsorienterte tilnærming.

bodytextimage_Jonas-Helseth2.jpg Photo: Foto: Bellona

– Bellona har en arbeidsmetodikk der vi samler innspill fra industri, forskning og sivilsamfunnet, og på den måten kommer vi frem til løsninger som ikke skaper blindveier i klimakampen og løsninger som har større legitimitet i form av at de ikke vil “backfire” med kritikk fra eksempelvis NGOer eller forskningsmiljøer, fortalte Helseth til et flittig noterende publikum. 

Biomasse og CCS – en magisk kombinasjon

Helseth fortalte videre om Bellonas mangeårige arbeid innen EUs teknologiplattformer (ZEP og EBTP), før han informerte om Bellonas arbeid med Joint Task Force, en arbeidsgruppe der Bellona har sekretariat, og som er etablert for å hente ut synergier mellom ZEP og EBTP med fokus på å utvikle negative CO2-utslipp gjennom å kombinere bærekraftig biomasse og CCS.

Bellona var eneste inviterte aktør fra sivilsamfunnet, og Bellonas helhetlige tilnærming til bioenergi generelt og biodrivstoff spesielt ble godt mottatt fra både industrirepresentanter og nasjonale delegater i salen.

Luftfartindustriens mål

Flyindustrien var representert med IATA, Airbus og United Airlines. Panelet diskuterte miljøløsninger på luftfartens klimautslipp. 2,4 milliarder passasjerer fløy i kommersielle flyvninger i 2010, så her er det mye og hente.

Andreas Hardeman, Assistant Director Environment Policy & Outreach, IATA,  viste til globale industrimål, der industrien i 2008 satte seg ned og ble enige om det presserende behovet for å utvikle en felles “action plan”.

I 2010 vedtok IATA et tiltak på 1,5% årlig forbedring av sin drivstoffeffektivitet, og i perioden 2020-2050 skal industrien redusere sine netto CO2-utslipp med 50 % i forhold til 2005-nivået.

For å nå målsetningene, presenterte IATA sin fire punktsstrategi:

  • Invest in new technology,
  • more efficient operations,
  • more efficient infrastructure on the ground,
  • smart economic measures.

Hardeman pekte videre på at nærmere 1000 flyvninger det siste året har blitt drevet på såkalt 50/50 drivstoff, der 50% biodrivstoff er blandet inn med konvensjonelt drivstoff.

 – Det er viktig for industrien å vise at biodrivstoff faktisk kan brukes i flyindustrien og ikke minst helt trygt, sa Hardeman.

Kevin Goddard, head of environmental operations at Airbus, Toulouse, tok stafettpinnen videre fra sin bransjekollega. Han viste til Airbus sin satsing på såkalte “demo flights”, og hevdet at disse flyvningene er ekstremt viktige for troverdigheten til flyindustrien.

 Conor McAuliffe, talsperson for United Airlines, fokuserte på at industrien måtte være bevisst på å bruke varierte kilder av biomasse. Spesielt trakk han frem bruk av alger og annen biomasse som ikke er i konflikt med matprduksjon som et svært spennende forskningsfelt.

Biodrivsstoff er løsningen for luftfarten

Bellonas Jonas Helseth satte stor pris på å få diskutere klimatiltak med flyindustrien.

 – Det er positivt at industrien ønsker å lytte til aktører i sivilsamfunnet. Det  er mange utfordringer knyttet til biodrivstoff, men i luftfarten er dette det eneste tilgjengelige teknologi for å kutte utslipp tilstrekkelig, avsluttet  han.